Byrådet ledet av Øyvind Hilmarsen (H) ble onsdag valgt av kommunestyret. Med seg i bystyret har Hilmarsen to fra Høyre, to fra Fremskrittspartiet og en fra Venstre. 

Etter at valget var foretatt ble det tatt en pause i kommunestyret og byrådet tok seg en tur ut på Rådhustrappa. Etterpå tok byrådet plass i kommunestyresalen der kommunalsjefene satt før mens kommunen hadde formannskapsmodell. 

Det nye byrådet består av byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H), Kristoffer Kanestrøm (Frp) som blir byråd for helse- og omsorg, Line Fusdahl (H) som blir byråd for finans, Anna Amdahl Fyhn (H) som blir byråd for utdanning, Britt Hege Alvarstein (Frp) som blir byråd for byutvikling og Jonas Eilertsen (V) som blir byråd for næring, kultur og idrett.