Ønsker du å bytte barnehage?

  • Søknaden om overflytting innen 1. februar blir behandlet i overflyttingsopptaket
  • Prioritering og vurdering gjøres som ved vanlig opptak. Les mer her
  • Tilbud etter overflyttingsopptaket sendes ut fra slutten av uke 7 og til slutten av uke 9.
Søknadsfrist: 1. februar

Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen.

Når må du si opp?

Dersom barnet ikke lenger skal gå i barnehage må du si opp plassen. Dette gjelder også ved overflytting til ny barnehage. Oppsigelse av plass gjøres i søknadsportalen.

Ved skolestart: Oppsigelse går automatisk fra både private og kommunale barnehager.
 

Slik sier du opp plass

For å si opp plassen må du gå inn i søknadsportalen - der må du velge "logg inn med ID-porten".

Søknad om endring av type plass til heltids- eller deltidsplass

De kommunale barnehagene kan tilby 100 % eller 50 % plass. Tildeling av ny type plass forutsetter at barnehagen har mulighet til å endre plassen til deltidsplass eller heltidsplass.

Unntak: Distriktsbarnehagene kan tilby flere typer deltidsplass.

Søknad om endring av plass gjør du i søknadsportalen. Da må du velge "logg inn med ID-porten".