Ønsker du å bytte barnehage?

  • Søknaden om overflytting innen 1. februar blir behandlet i overflyttingsopptaket
  • Prioritering og vurdering gjøres som ved vanlig opptak. Les mer her
  • Tilbud etter overflyttingsopptaket sendes ut fra slutten av uke 7 og til slutten av uke 9.
Søknadsfrist: 1. februar

Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen.

Når må du si opp?

Når du takker ja til tilbud om overflytting vil barnehageplassen du har søkt overflytting fra, tildeles en annen. Det betyr at du automatisk mister det barnehagetilbudet du søker overflytting fra.
Betaling av barnehageplassen i oppsigelsestiden vil være gjeldene iht. barnehagens vedtekter.

Med unntak når barna slutter i barnehagen for å flytte til en annen kommune.

Slik sier du opp plass:
For å si opp plassen må du gå inn i søknadsportalen - der må du velge "logg inn med ID-porten".

Ved skolestart: Oppsigelse går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Søknad om endring av type plass til heltids- eller deltidsplass

De kommunale barnehagene kan tilby 100 % eller 50 % plass. Tildeling av ny type plass forutsetter at barnehagen har mulighet til å endre plassen til deltidsplass eller heltidsplass.

Unntak: Distriktsbarnehagene kan tilby flere typer deltidsplass.

Søknad om endring av plass gjør du i søknadsportalen. Da må du velge "logg inn med ID-porten".