Short notice and summary in english further down.

Det pågår for tiden et utbrudd av coronavirus-sykdom i Kina. Som følge av dette har smitte blitt påvist i andre land, også i Europa. De smittede har da vært på reise i de berørte områdene.

Det har så langt ikke blitt påvist smitte i Norge.

Tromsø kommune har en egen beredskapsplan for såkalte pandemier (verdensomspennende epidemier) og jobber med å forberede seg i henhold til denne: Norsk Folkehelseinstitutt leder det faglige arbeidet knyttet til infeksjonssykdommer, og dersom du ønsker mer informasjon om utbruddet kan du se på deres nettsider: Vi er nå inne i influensasesongen, og vil anbefale alle å ha fokus på hygiene. Dette betyr å hoste/nyse inn papirtørkle eller i albuen og vaske hender etter å ha vært ute blant folk, før mat og etter toalettbesøk.


Reiseråd

Skal du ut å reise anbefaler vi at du sjekker reiserådene på nettsidene til Norsk Folkehelseinstitutt.

 
Spørsmål og svar 
  • Hvor sannsynlig er det at smitten kommer til Tromsø?
Det er ikke mulig å si noe eksakt om sannsynlighet. Men det er mulig. Dette vil da dreie seg om personer som har vært på reise i de berørte områdene i Kina.
 
  • Jeg har vært i kontakt med personer fra Kina. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Vi anbefaler ikke testing av personer som er friske (unntak er helsepersonell – se under). Det er kun personer som har tegn på luftveisinfeksjoner, som har vært i de berørte områdene i Kina de siste ukene eller som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte som skal testes. Disse må da ringe legevakta (tlf 116 117) og avtale testing.

Helsepersonell som har vært i fastlands-Kina siste 14 dager bør, før de returnerer til arbeid, kontakte lege med ansvar for smittevernet (smittevernlege i helseforetaket eller kommunelegen) for en smittevernfaglig vurdering av om de kan gå tilbake til jobb og/eller om det må iverksettes særlige smitteverntiltak.
 
  • Jeg har vært på reise i Kina og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i Kina de siste to ukene før du ble syk eller har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte kan du være smittet. Du må da ringe legevakta (tlf 116 117) og avtale testing.
 
  • Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i Kina og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i kontakt med en person som har fått påvist coronavirusinfeksjon bør du kontakte lege selv om du ikke er syk. Dersom lege vurderer at det er høy sannsynlighet for at du kan ha blitt utsatt for smitte vil du bli bedt om å holde deg hjemme og begrense sosial kontakt med andre. Dersom den du har vært i kontakt med ikke har fått påvist coronavirussykdom er det ingen særskilte forhåndsregler.
 
  • Hvordan forbereder Tromsø kommune seg på denne sykdommen?
Tromsø kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier. I den fasen vi er inne i nå går vi igjennom tiltakene og sikrer at vi kan iverksette disse dersom det blir aktuelt. I første omgang gjelder det å sikre at legevakta og fastlegene er forberedt på å håndtere en situasjon der det er mistanke om smitte. I tillegg skal kommunen sikre oppsporing av kontakter for informasjon dersom det oppdages et tilfelle der coronavirus-sykdom er sannsynlig.  

Info and advices: Corona viral disease: Covid-19

Testing for corona-viral-disease will be done at Legevakta (the municipality emergency department), close to the University Hospital. Those who suspect that they can be infected by this virus is asked to call in advance.

Please do not show up without an appointment.

For advice and appointment, call (+47) 116 117.

Who will be tested?
Persons with signs of acute respiratory tract infection who has been in China (the mainland) in the last 14 days OR has been in contact with someone who has been diagnosed with corona-viral-disease (covid-19).