Disse skal behandles i kommunestyret 23. november. Forslagene fra administrasjonssjefen er å øke bevilgningene slik:
Tromsøbadet: 109 mill.
Helsehuset: 38,5 mill.
Idrettshall Storelva: 35,3 mill.
Tromsdalen skole: 9 mill.
Selnes og Ersfjordbotn skoler: 14,2 mill.
Sum: 206 mill.

De økte kostnadene er planlagt dekket inn gjennom låneopptak og momsrefusjon.
69 millioner av 109 millioner på Tromsøbadet knytter seg til prisstigning og byggelånsrenter, som ikke var en del av budsjettet da kommunestyret vedtok saken i mars.
 
- Vi holder på med en gjennomgang av kommunens utbyggingsprosjekter, og i forbindelse med dette arbeidet har vi avdekket økte kostnader som er såpass store at vi ønsker å kommunisere dette ut til innbyggerne. Overskridelsene er svært beklagelige, og gjør en allerede alvorlig økonomisk situasjon i Tromsø kommune enda mer alvorlig, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
- Administrasjonen går nå gjennom pågående og planlagte prosjekter for å kvalitetssikre disse. I tillegg ønsker vi bedre forutsigbarhet for investeringer i fremtiden. Derfor utvikler vi nå en helt ny investeringsmodell, som vil gi bedre forutsigbarhet, planlegging og kvalitetssikring i utbyggingsprosjekter, sier Steinveg.