Her kan alle som ønsker å gi synspunkter på det fremlagte budsjettforslaget møte opp.

Meld deg på i forkant på e-post til Torunn Bjerke Sandnes, så settes det opp en tidsplan. 
 
Send gjerne inn dine innspill i forkant av møte. Det settes av tid mellom kl 14 og 15 for de som ikke har meldt seg på i forkant.

Budsjettet skal sluttbehandles i kommunestyret 27. september.

Les nettversjon av budsjettforslaget
Aministrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 (PDF)
Administrasjonssjefens presentasjon