Formannskapet skal behandle forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i sitt møte tirsdag 12. september.  

Budsjettet skal sluttbehandles i kommunestyret 27. september.
 
Formannskapet har foreslått en økning av kommunale avgifter og betalingssatser gjeldende fra 1. januar 2017. Oversikt over foreslåtte økninger finnes vedlagt i forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
 
Les nettversjon av budsjettforslaget
Aministrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 (PDF)
Administrasjonssjefens presentasjon