Lavterskeltilbudet «Blues Mothers», som er en mestringsgruppe i regi av Familiens hus i Tromsø kommune, har eksistert siden 2012. Tilbudet er gratis, og det er foreløpig ti ledige plasser i programmet som starter opp igjen den 26. september 2018.
 

«Det største i livet»

Avdelingsleder, Line Moldestad, ved Familiens Hus forteller at det er mange mødre som ikke umiddelbart klarer å glede seg over det å bli mor. Mange klarer ikke å kjenne en plutselig kjærlighet med én gang barnet kommer til verden. For noen kan også relasjonen med barnet kjennes fremmed, akkurat som om barnet ikke er sitt eget. Hva som fører til slike følelser og hvordan de arter seg er forskjellig fra mor til mor, men rundt 15 prosent av mødre opplever nedstemthet eller depresjon i tilknytning til svangerskapet, fødselen, barseltiden og i løpet av barnets første leveår.  

– Det kan være ekstra tøft å bli deprimert når du blir det i perioden da barnet ditt er i spedbarnsalder. Mange forventer selv og tror også at andre forventer, at det å få barn skal føles som «det største i livet». For mange føles det selvsagt slik, men samtidig kan man kjenne en uro, nedstemthet eller snikende depresjon, forklarer avdelingsleder Line Moldestad ved Familiens Hus.
 

Kan ramme alle

Programmet i «Blues Mothers» handler i første rekke om å møte og om å dele erfaringer med andre kvinner i samme eller liknende situasjon. Deltakerne kan også delta på undervisning om nedstemthet og engstelse i forbindelse med svangerskap og fødsel, lære om kognitive mestringsstrategier, samt delta i aktiviteter som babysang, babysvømming og babymassasje.

– Jeg tror også mange har godt av å snakke med andre mødre som har det vanskelig. Kanskje er det sunt å høre andre fortelle, at det å få barn ikke bare er harmonisk og flott. Det er jo en stor overgang å bli forelder, og slik er det egentlig for alle, tilføyer Moldestad.   

Mødrene som hittil har deltatt i gruppen har vært i alderen 18- 43 år. Gruppeleder Solveig Wallann i «Blues Mothers», poengterer at nedstemthet og depresjon kan ramme alle.

– Dersom du kjenner deg nedstemt, er det viktig å ta dette på alvor. Er du usikker på om du trenger hjelp, så burde du oppsøke hjelp, sier hun. 

Grunnen til at det er viktig å få hjelp, er at morens depresjon kan gi negative ringvirkninger for både mor selv, barnet og ikke minst for samspillet mellom mor og barn.  

– Denne gruppen er en mestringsgruppe, men i mer alvorlige tilfeller får de behandling ved siden av. Noen mødre har hatt det tungt i lengre tid og for andre kan det oppstå plutselig og vare i en kort periode. Ofte er det slik at mødrene er slitne når de blir deprimerte. Slike følelser kan være nært knyttet til søvnmangel og bekymringer for barnet, sier Wallann.
 

Et nyttig tiltak

«Blues Mothers» startet opprinnelig som et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet (UiT), våren 2012. Etter oppstarten er det gjennomført to mestringsgrupper per år.

I samarbeid produserte Tromsø kommune og UiT artikkelen «Blues Mothers – et gruppebasert mestringstilbud ved fødselsdepresjon» i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening i 2015, der kvinnenes erfaringer fra gruppetilbudet ble vurdert og beskrevet.

Studien konkluderer med at «fysiske belastninger og mangel på sosial støtte kan være sentrale faktorer ved utvikling av nedstemthet og depresjon i forbindelse med svangerskap og barseltid, hvor skamfølelse med påfølgende isolasjon kan være opprettholdende faktorer».

Effekten av å være en del av mestringsgruppen «Blues Mothers», der blant annet samspillfremmende aktiviteter er et sentralt element, blir fremmet som positiv. Én av de positive effektene var at programmet så ut til å styrke kvinnenes mestringsressurser.   

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med din helsesøster eller koordinator ved Familiens Hus/Åpen barnehage, eller kontakt Line Moldestad på telefon 77 63 01 97/ 915 94 174 eller skriv en e-post til line.moldestad@tromso.kommune.no. Om du ønsker hjelp, men ikke ønsker å delta i en gruppe, kan du likevel ta kontakt med Familiens Hus for mer informasjon. 

Tekst og foto: Henriette Leine Wangen