– Jeg kjenner at det er ganske sterkt at en tung organisasjon, som det TV- aksjonen faktisk er, tråkker inn mot oss i bymisjonen. Det er også stort at kommunen nå samler seg rundt vårt arbeid og de oppgavene vi ønsker å få til fremover. Jeg er veldig, veldig spent og takknemlig. Jeg vil bare kaste meg ut i dette arbeidet og hjelpe til med det jeg kan, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon i Tromsø, Ann Karina Sogge.

Mindre alene sammen1.jpg

Historisk, nasjonal dugnad

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974, og i år skal de innsamlede midlene gå til Kirkens Bymisjon. Bymisjonen er spredt over det ganske land – fordelt på 40 tettsteder og byer, og har siden 1855 arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Lokalt, i Tromsø, har bymisjonen eksistert i snart 30 år.

– Vi er heldige her i Tromsø som har en så stor og sterk bymisjon i vår by. Bymisjonen sitter med mye erfaringer og kunnskap som kan hjelpe oss til å skape engasjement for årets innsamling, mener fylkesleder for Troms og Finnmark ved årets TV-aksjon, Inger-Heidi Kjærvik.

Den bærende visjonen for Kirkens Bymisjon Tromsø er at alle i byen skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet.

«Hele 70 000 personer i Norge har ingen nære fortrolige eller venner som de kan snakke med når de trenger det» (Hentet fra TV-aksjonens foredrag).

Utenforskap

Tittelen «Mindre alene sammen» handler om å motvirke utenforskap i vårt samfunn. Det at enkeltmennesker eller grupper opplever såkalt utenforskap, kan forklares som manglende sosial tilknytning til samfunnet de har rundt seg. Årets tre innsatsområder i aksjonen er «kom inn for natten», «kom inn i hverdagen» og «kom inn i samfunnet», og omhandler akutte behov, deltakelse og inkludering. 

«Ett møte kan endre ett liv, men flere møter kan endre et helt samfunn» (Hentet fra TV-aksjonens foredrag).

TV-aksjonen går av stabelen søndag den 21.oktober, men allerede nå kan du gi ditt bidrag, eller melde deg som bøssebærer.

– Det er mange som står utenfor fellesskapet i dagens samfunn, av ulike årsaker og på ulike måter. Med årets TV-aksjon skal vi åpne dører og invitere inn de som opplever utenforskap. Aksjonen i år er nær og lokal, sier Inger-Heidi Kjærvik.

Les mer: Bli med

Les mer og se videoer om hva Ann Karina Sogge mener er «Det viktigste i livet» i denne dybdeartikkelen, skrevet ved UiT Norges arktiske universitet.   
 
Foto av kommunekomiteen: Fra venstre foran; Maria Østensson, Siss Vik, Inger-Heidi Kjærvik, Ann Karina Sogge, Elin Jørgensen, Karen-Marie Møller og Lene Berglund. Fra venstre bak; Torkild Moen, Reinholdt Bredrup, Marlene Uvsløkk, Janike Marlen Rype og Monica Bjørnsborg.

Tekst: Henriette Leine Wangen