40953803_232448247448869_3567679163550662656_n.jpg

Mandag og tirsdag denne uken har Bergen kommune ved etat for sykehjem vært på studietur til Tromsø kommune med 28 ansatte. Hovedmålet er at både Tromsø og Bergen kommune skal kunne dra nytte av å dele erfaringer om sykehjemsdrift.
 

Kvalitetsarbeid

Tirsdag var temaet kvalitet og forbedringsarbeid i sykehjem, der de også delte sine første tanker om den nye reformen.

«Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre, skal inneholde tiltak ved sykehjem som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene, opplyser Regjeringen.no på sine nettsider.

Reformperioden starter 1. januar 2019, og kommunene må i mellomtiden finne ut av hvordan de skal igangsette tiltakene lokalt.

– Reformen er relativt lite forpliktende, fordi den ikke berører lovverket, men det er mer en oppfordring fra regjeringen om at kommunene bør samarbeide ytterligere. Jeg mener at vi i Bergen kommune følger mange av tiltakene allerede, sier etatsdirektør for sykehjem, Karl Henrik Nicolajsen, i Bergen kommune.
 

Griper inn lokalt

Reformen innebærer likevel at ett sett med gode løsninger blir anbefalt av regjeringen. De kommunene som evner å ta disse i bruk, blir belønnet i statlige støtteordninger. De i alt 25 løsningene som er satt ord på, kommer opprinnelig også fra kommunalt nivå.

– Det blir spennende å se hva disse støtteordningene skal inneholde, mener Nicolajsen. 

Fra og med 2019 skal den nye reformen på ulike måter gripe inn i det lokale arbeidet ved Tromsø kommune sine sykehjem og andre kommunale sykehjem. Regjeringen skriver videre at det etableres et eget støtteapparat som skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og ressurser. Alle kommuner inviteres til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og lære av hverandre.
 

Kontinuerlig forbedring

For Tromsø kommune blir reformen en naturlig forlengelse av pilotprosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem», der Tromsø kommune sammen med tre andre kommuner har deltatt som pilotkommuner i utarbeidelsen av et rammeverktøy som skal implementeres i hele landet.

– Målet med denne standarden er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende, uansett hvor du måtte befinne deg i landet vårt, sier leder, Margrethe Kristiansen, i seksjon for sykehjem i Tromsø kommune. 

– Egentlig så handler den nye reformen om å rendyrke det som er best, oppsummerer Nicolajsen.

I utviklingen av anbefalte tiltak i «Leve hele livet» er det erfaringer fra «Trygghetsstandard for sykehjem» som skal benyttes.

– Men hvordan dette skal gjøres, skal vi arbeide med nå i høst, tilføyer Kristiansen.
 

Like utfordringer

Kommunen i Hordaland har 32 sykehjem. Til sammenligning har Tromsø kommune fem sykehjem.  

Selv om Tromsø kommune er som «lillebror» å regne sammenlignet med Bergen kommune, både i antall sykehjem og pasienter, er mange av utfordringene de samme, mener Kristiansen og Nicolajsen.

– Oppdraget er jo det samme for begge kommunene, men så velger man ulike måter å løse utfordringene på. Det er derfor det er så flott at vi kan utveksle erfaringer og kunnskap, forteller Kristiansen.
– Det har vært svært interessant å besøke Tromsø, og vi kommer til å holde kontakten fremover, sier Nicolajsen.

De besøkende fra Bergen kommune fikk også omvisning i nye Otium bo- og velferdssenter, som inneholder 13 bokollektiv samt et bofelleskap for yngre demente, med i alt 137 plasser.

Det fremstår som et svært gjennomtenkt prosjekt med det mest moderne innen velferdsteknologi, sier Nicolajsen. 

Øverste foto: 
Fra venstre; Leder, Margrethe Kristiansen, i seksjon for sykehjem i Tromsø kommune og etatsdirektør for sykehjem, Karl Henrik Nicolajsen, i Bergen kommune.

Nederste foto: Kvalitetsrådgiver, Kjersti Valde, ved etat for sykehjem i Bergen kommune. 

Tekst og foto: Henriette Leine Wangen