Vi inviterer til åpent seminar hvor vi ser nærmere på kunnskap om arealbruk som grunnlag for byutvikling.
 
Offentlig infrastruktur, befolkningsutvikling, areal- og transportplanlegging er en del av grunnlaget for kommunens utforming av arealstrategi.

Hvordan kan dette grunnlaget bidra til mer forutsigbar planlegging for både offentlige og private aktører? Og hvordan kan strategier gjøre det lettere å nå kommunens egne klimamål? Hvilke føringer bør gjelde på lang sikt?
 
Seminaret og den påfølgende diskusjonen vil brukes som innspill til kommunens arealstrategi og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
 
Arealstrategien utgjør et viktig bindeledd mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Mer bakgrunnsinformasjon og illustrasjoner finner du her: «Fra boligkartlegging til arealstrategi – kunnskap for en bærekraftig arealbruk»
 
Hvor og når?

  • Dato: 16. desember 2019
  • Tid: 08.30 - 10.30
  • Sted: Kommunestyresalen, Tromsø rådhus

 
Påmelding:
Arrangementet er åpent for alle, men du må melde deg på. Det gjør du via dette påmeldingsskjemaet.

Åpnes ikke lenken til påmeldingskjemaet? Skriv denne nettadressen i nettleseren og trykk enter: bit.ly/arealstrategi