Dett er er et tilbud som seniorsenteret har til de som bor i området sentrum - sørlige delen av tromsøya, og som trenger hjelp ekstra oppfølging. Her drives det med handarbeide, avislesing, trim og ikke minst er det et sosialt treffpunkt. For dette tilbud må det søkes på eget skjema.

Åpningstid
Åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.00

Sentralbord Omsorgstjenesten sentrum: 77 79 22 00

Formål
Formålet med oppholdet er hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet. Dette slik at det blir mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem lengst mulig og samtidig utsette/forebygge behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Tilbudet kan også være en avlastning for familiemedlemmer.

Aktiviteter og støtte
Aktivitetstilbudet er tilpasset behovet til den enkelte, og er i hovedsak trivselsaktiviteter som samtaler, høytlesing, film og bilder på storskjerm, musikk (vi har vår egen trekkspiller/gitarist), tur ut, humor og aktiv tilstedeværelse. Frokost, kaffe/kaker, middag med evt. hjelp under måltidet. Hjelp med medisinering og faglig oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten. Vi ordner med transport til og fra dagsenter.

Målgruppe/kriterier for å søke
  • Personer med funksjonssvikt pga. isolasjon
  • Personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholding av døgnrytme og oppfølging i forhold til ernæring
  • Personer som har omfattende omsorgsbehov. Tilbudet gis med tanke på avlastning for pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.