Eldre som bor hjemme og som har behov for å komme seg ut for å treffe andre mennesker kan søke om dagopphold i institusjon/bo- og servicesentra. Det må foreligge et kvalifisert behov hos bruker for at dagopphold blir innvilget. Institusjonen har transportordningen som medfører at brukeren blir hentet om morgenen og kjørt hjem på ettermiddagen.


Problemer med hukommelsen?
Har du eller en av dine nærmeste demenssykdom eller mistanke om at du har sykdommen? Henvend deg i så fall til demenskoordinator hos Heracleum bo- og servicesenter.

Demenskoordinatoren kan være til støtte når du trenger informasjon, råd, veiledning, hjelp eller bare noen å snakke med.
Les mer