Dagsentre med dagtilbud for personer med fysisk eller psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og for yngre personer med demenssykdom

Dagsenter for eldre Dagsenter for eldre er organisert i egen avdeling under Kvaløya hjemmetjeneste

Dagsentrene tilrettelegger sin virksomhet ut fra brukernes behov. De ulike tiltakene og arbeidsoppgavene ved dagsentrene skal fremme selvstendighet og mestring hos den enkelte bruker.