Dagsentrene består av Tindfoten dagtilbud, Fastlandet dagsenterRamfjord dagsenter, Tromsø dagsenter, Dagsenter for eldre hjemmeboende, Nordøya dagsenter og Møteplassen.

Dagsentrene tilrettelegger sin virksomhet ut fra brukernes behov. De ulike tiltakene og arbeidsoppgavene ved dagsentrene skal fremme selvstendighet og mestring hos den enkelte bruker.