- Kort fortalt handler byggforvaltning om alt arbeid med eksisterende bygningsmasse. Vi skal sørge for at kommunens bygninger fungerer optimal for både brukerne og eierne over tid, forteller Norgård.

Alt fra skoler til sykehjem
Som ny enhetsleder for byggforvaltningen skal Norgård sørge for at brukernes behov blir ivaretatt på alt fra skoler til sykehjem, både under planlegging og bygging, under drift, og eventuell rivning og restaurering.

- Vi skal rett og slett sørge for at bygg ikke forfaller som følge av jevn og normal slitasje. Dette arbeidet legges opp med regelmessige og faste intervaller. Vi jobber nå med rullerende fireårsplaner for vedlikehold på bygg, forteller Norgård.

Sikrer drift
Bakkland, som har fått stillingen som enhetsleder for byggdrift, har ansvar for den løpende driften av alle bygg som eies av Tromsø kommune.

- Dette innebærer rett og slett alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygningen – og alle tekniske installasjoner – skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. For eksempel skal vi betjene og holde ettersyn av bygningsdeler, installasjoner, forsyning av vann og energi, og så videre, forteller Bakkland.

Han har også ansvaret for å sikre at bygningene fungerer, og skal opprettholde kvaliteten på bygningen i tillegg til kvaliteten på tekniske installasjoner.