Vegstrekningen stenges for biltrafikk. Det blir satt opp vegsperringer og det vil skiltes i området så lenge stengingen varer.

(Se større kart nederst i artikkelen).
 
Det vil i denne perioden fortløpende vurderes om stengingen kan opphøre tidligere, altså før klokken 15.
 
Stengingen skjer av hensyn til begravelsesarrangementet for tre av de involverte i Fagereng-saken.
 
Vi ber publikum om å vise hensyn og respektere vegreguleringene.

Stenging i Storgata.png

Røde markeringer viser hvor vegsperringer settes opp.