Stengingen, som gjelder det avgrensede området på kartet, skyldes at en ny overvannsledning på legges over vegen. Oppstart av arbeidet er planlagt startet mandag 12.august kl.1800, og forventes ferdigstilt innen tirsdag 13.august kl. 0600.

Strandvegen_stengt.jpg

I forbindelse med omkjøringen vil følgende busslinjer bli berørt;  
Omkjøring mandags kveld:
  • L33 – Kjører UNN – Stakkevollvegen – Sentrum (ordinær holdeplass) – tilbake til Hansjordnesbukta inn tunell til Sentrumstangenten – inn i ordinær trasé.
  • L34 – Kjører inn Sentrumstangenten – ut Hansjordnesbukta, sløyfe via sentrum F4, og inn i ordinær trasé.
  • L37 - Sentrum, starte ordinært, kjører sløyfa nedom Prostneset, inn tunellen Hansjordnesbukta – Sentrumstangenten – inn i ordinær trasé.
  • L42 - Kjører via sentrum, ordinære holdeplasser benyttes - rundt sløyfa ved Prostneset, inn tunellen i Hansjordnesbukta - direkte til Giæverbukta.
 
Holdeplasser som ikke blir betjent så lenge vegen er stengt:
  • Polaria (L33, L34, L37 og L42 allerede stengt)
  • Nerstranda (L34, L42)
  • Peder Hansen gt. (L37)
  • Fiskegata (L33, L42)