Besøket er første del av et samarbeidsprosjekt mellom Arkhangelsk kommune og RVK-Center LLC.

RVK-Center er et privateid selskap som har kontrakt med kommunen om drift og utvikling av vann- og avløpssystemet i Arkhangelsk. I forbindelse med en større oppgradering av vann- og avløpsinfrastrukturen i byen, har de invitert Tromsø kommune med i en rådgivende observatørrolle.

Formålet med besøket var å få bedre kjennskap til hvordan Seksjon for vann og avløp er organisert og hvordan man jobber i Tromsø kommune. 

– I Tromsø har vi kommet rimelig langt, og funnet gode metoder som fungerer i vårt klima. Dette er kunnskap og erfaringer vi gjerne deler med våre naboer, sier seksjonsleder Geir Helø.
 

Utveksling av kunnskap


Delegasjonen fra Arkhangelsk, som består av nestleder for kommunale tekniske tjenester og to representanter fra RVK-Center LLC, har blant annet fått omvisninger på vannverk, vannfabrikken, avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner. Vannbehandling og rensing av avløpsvann har også vært på agendaen.

– Å sikre nok rent vann, og en forsvarlig håndtering av avløpsvannet er vår viktigste oppgave. Slik er det også for Arkhangelsk kommune. Det krever stadig utvikling og modernisering, både på grunn av befolkningsvekst og klimaendringer. Erfaringsutveksling er viktig, ikke minst når de naturgitte rammene vi jobber innenfor er sammenlignbare, sier Helø.

Besøket blir fulgt opp i 2020. Da skal representanter fra Seksjon for vann og avløp i Tromsø kommune gjeste Arkhangelsk for å bli bedre kjent med utfordringene og erfaringene de har.