Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Demens

Kjenner du noen som glemmer? 
Hukommelsesproblemer og glemsomhet kan være ett av symptomene på at man har fått en demenssykdom. I tillegg finnes mange andre symptomer som f.eks. endring i atferd, forvirring, interesseløshet og orienteringsvansker. Dersom du ikke helt vet hvor du skal begynne, så kan det være en god ide å ta kontakt med kommunens demenskoordinator.

Kontakt oss

Demenskoordinator
Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier med lang erfaring fra demensomsorgen
Telefon: 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no
Adresse: Otium bo og velferdssenter, 9020 Tromsdalen

Demenskoordinator treffer du mandag til fredag fra kl. 0900-1500

Du velger selv hva du vil ta opp i samtale med henne. Noen tema kan være:

 • Mistanke om demens
 • Hvordan få hjelp til utredning?
 • Hva er demens?
 • Hvordan utvikler sykdommen seg?
 • Hvordan leve med sykdommen
 • Hvilke hjelpetilbud finnes i Tromsø kommune og ellers og hvordan søke på disse?
 • Finnes det hjelpemidler?
 • Praktiske tips
 • Økonomi
 • Støtte og informasjon til pårørende

Tilbudet er gratis, og alle er velkommen til å ta kontakt.

På Facebooksiden Demensomsorg i nord finner du nyheter, info og aktuelt stoff om demens.

Kommunal demensutredning

Demenskoordinator og samarbeidsparter i kommunen hjelper fastlegene med kartleggingen i forbindelse med utredning av mulig demenssykdom. Problemer med hukommelsen og glemsomhet for ting som nylig har skjedd, kan være symptomer på at man har fått en demenssykdom.

Andre mulige symptomer på demenssykdom kan være
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Svekket dømmekraft
 • Endret atferd
 • Problemer med å klare seg i hverdagen
Hva kan kommunen hjelpe med?
 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp og hjelpemidler
 • Veiledning av pasient, pårørende og helsepersonell
Hvem kan ta kontakt?
 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger
Utredningen som gjøres i Tromsø kommune skal fortrinnsvis være tverrfaglig. Demenskoordinator har det overordnete ansvaret og er kontaktpersonen, men vil ved behov hente inn andre fagpersoner, som f.eks. sykepleier, ergoterapeut og/eller fysioterapeut som kan bistå i utredningen. Dette er også et samarbeid med fastlegene, som vil motta en rapport etter utført kartlegging. Å ta kontakt med demenskoordinatoren er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis. Du trenger ingen henvisning. Kontaktinformasjon finnes under valget "kontakt" lengre opp på denne siden.
 

Yngre personer med demens

Senter for yngre personer med demens består av et heldøgnstilbud og et dagtilbud. Begge tilbud er lokalisert på Sør-Tromsøya sykehjem.

Heldøgnstilbud
Bogruppe ”Geitrams” er et heldøgntilbud for syv yngre personer med demenssykdom.

Kontaktinformasjon
Sør-Tromsøya sykehjem, Lars Thørringsvei 28, 9006 Tromsø
Telefon: 77 79 08 80 
Bogruppe Geitrams: telefon: 77 79 18 66

Møteplassen
”Møteplassen” er et dagtilbud som for tiden har plass for fem yngre personer med demenssykdom, under 70 år. Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag hvor trivsel og trygghet står i fokus.

Vi holder til i moderne og godt tilrettelagte lokaler, og har åpent tre dager pr. uke. Personalet som jobber ved ”Møteplassen” har fagutdanning og bred erfaring fra praksisfeltet.

Som bruker av dagtilbudet kan du forvente:
 • Transport til/fra etter nærmere avtale
 • Servering av minst ett næringsrikt måltid
 • Ulike aktiviteter inne og ute, hvor vi holder individuelt fokus.
 • Hverdagslige mestringsoppgaver, svømming, trim, musikk, m.m.
 • Egen bil til utflukter og turer i nærmiljøet
 • Tilbud om frisør/fotpleier om ønskelig

Pårørende

Det er ofte de pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den enkeltes angst og usikkerhet. Å være familieomsorgsgiver for en person med demenssykdom, kan være krevende. Helse og omsorgstjenestens samarbeid med pårørende er grunnleggende, for å kunne skape kvalitativt gode tjenestetilbud til den som har fått en demenssykdom, og for pårørende.

For å imøtekomme behovet for kunnskap hos pårørende, og etter intensjonene i Demensplan 2020, arrangeres det Pårørendeskole for pårørende til personer med demens hver høst i Tromsø. Pårørendeskolen avholdes seks onsdager på rad, fra kl. 18 - 20.30, og vil være delt inn i både faglig undervisning og gruppesamtaler. Oppstart i 2019 er onsdag den 2. oktober.
Folder for 2019 er ikke klar, men vil være ganske lik den fra i fjor - se Pårørendeskolen 2018.

Som en oppfølging til Pårørendeskolen, vil det bli arrangert samtalegrupper en gang pr. måned, over fem måneder. Oppstart siste onsdag i januar hvert år. Ta kontakt med demenskoordinator for mer informasjon.
 
Unge som pårørende
Å oppleve at mamma eller pappa får en demensdiagnose vil ofte innebære bekymringer for fremtiden og gi økte omsorgsoppgaver for barna. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og ha dårlig samvittighet. "Tid til å være ung" er et landsdekkende helgetilbud for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år.  For mer info, se Tid til å være ung 2019.

For barn som er under 18 år og har en mamma eller pappa med demens, arrangeres sommerleir en gang i året som et nasjonalt tiltak. Mer info: Flyer - Hvem ser meg - 2019.pdf

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål, eller har behov for samtale, råd og veiledning, kan demenskoordinator kontaktes hele året. Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen, telefon 400 31 810. 
 

Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Dette gjelder både for den som bor hjemme og den som bor i sykehjem. Les mere om aktivitetsvennordningen 

Tromsø kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen Tromsø Demensforening om å rekruttere og lære opp frivillige som ønsker å være aktivitetsvenn, samt fordele disse blant de personene som ønsker seg en venn. Dersom du ønsker å melde deg som aktivitetsvenn, kan dette gjøres på Nasjonalforeningens nettside

Dersom du ønsker deg en venn, er det enklest å sende en henvendelse til kommunens demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen. Skriv gjerne litt om deg selv og dine interesser, hobbyer, osv. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som kopler sammen aktivitesvenner og de som ønsker en venn, og dette gjøres fortløpende.

Dersom du har spørsmål om ordningen, kan disse rettes til demenskoordinatoren i kommunen: Hilde Fryberg Eilertsen, se kontaktinformasjon under punktet: Kontakt oss.

Demensvennlig samfunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har med midler fra TV-aksjonen 2013 invitert kommuner i Norge til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn.

Tromsø kommune deltar i denne landsomfattende kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, og jobber for at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som for eksempel:
 
 • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter
 • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.
  
Vi ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.
Opplæringen tar ca. 1 time, og består av noen lysbilder og et par korte filmer. Deretter vil det bli utdelt et klistremerke som kan settes på kassa/inngangsdøra, som bevis på at bedriften har gjennomgått denne opplæringen.

Kommunen er godt igang med denne opplæringen. Se film om dette her.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller din bedrift ønsker å bli godkjent som demensvennlig, ta kontakt med kommunens demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen, for å avtale tid for opplæring. Kontaktinformasjon ovenfor.

 

Bekymringsmelding

Er du bekymret over helsen til noen?

Det kan være en nabo eller slektning som virker forvirret eller demenssyk. Vanligvis vil de som er syke selv søke hjelp. Men av og til er det personer som av forskjellige årsaker ikke ønsker hjelp eller ser behovet for hjelp. Da kan det være greit å få gitt en bekymringsmelding.

Bekymringsmeldinger sendes kommuneoverlegen. Adresser og beskrivelse på hvordan man gjør dette ligger på kommuneoverlegens nettside. Den finner du ved å trykke her.