Den kulturelle skolesekken (DKS) er et kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel. 

Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter og kunstnerverksteder. 

DKS har egen hjemmeside dkstromso.no

Kontakt oss

Kst. leder: Martin Fjellvang Osima
Programkoordinator: Janicken Olsen
Telefon: 91 24 88 60
E-post: dks@tromso.kommune.no

Innmelding av programforslag

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så kan du ta kontakt med oss. Fristen for innmelding til skoleåret 2021-2022 er 1. oktober 2020. Skjemaet finner du på denkulturelleskolesekken.no
 
Sett deg inn i DKS Tromsømodellen på forhånd, og se hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.
 
I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge. Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor. Vi er behjelpelig med rådgiving og kan komme med innspill om hvordan prosjektet kan bli best mulig for DKS. Ta kontakt dersom du har et prosjekt du ønsker å utvikle sammen med oss.

Om DKS

På nettsiden dkstromso.no finner du mer informasjon om 

  • Organisering av Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune
  • Vårt programtilbud
  • Innmelding av nye programmer
  • Evaluering av tilbud
  • Transportrutiner
  • Generell informasjon om DKS