Kunst og kultur er viktige virkemidler i det trivselskapende og helseforebyggende arbeidet, men er også viktige mål i seg selv. Alle, uansett forutsetninger, skal få oppleve gode kunst- og kulturopplevelser.

Her kan du se høstens kulturprogram 

Nasjonale og lokale målsetninger

Ordningen ble etablert i 2007 og er en oppfølging av St.meld.nr. 25 (2005-2006) fra Helse- og omsorgsdepartementet og avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015.

De nasjonale målene med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst.
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Tromsø kommune har Den kulturelle spaserstokken som en del av Kulturplan for Tromsø kommune - handlingsprogram 2007-2010 og Kommunedelplan for kultur 2017-2020.

Alle på sykehjem eller hjemmeboende som mottar hjelp bør få muligheten til å delta på minst ett kulturarrangement i året.

Organisering

I Tromsø kommune koordineres prosjektet av leder Karoline Amb, som kan nåes på telefon 938 83 875 eller e-post karoline.amb@tromso.kommune.no.

Følg oss gjerne på Facebook. Her legger vi ut programoppdateringer jevnlig. I tillegg finner du oss i fellesannonsene til Tromsø kommune i avisene.

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom fylket og kommunen, som deler på finansieringen. Det er kommunene som har anledning til å søke om midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Tilbakemeldinger på et DKSS-arrangement

Etter et spaserstokk-besøk er det fint om dere kan sende oss noen ord om selve arrangementet og publikumstall.

Bruk dette skjemaet:
Tilbakemelding Den kulturelle spaserstokken