To av tre innbyggere i Tromsø mener det er nødvendig å ha egen bil i byen. Det utfordrer oss, mener de som planlegger reisene i framtidsbyen.

Om 15 år skal det være mulig for Tromsøs innbyggere å velge bussen, sykkelen eller ta beina fatt på minst halvparten av ukas reiser til jobb, trening og kafebesøk. Det er målet for Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeidsprosjektet «Tenk Tromsø». Beregningene viser at uten nye reisevaner skaper folkeveksten 30 000 flere daglige bilreiser i 2030.

- Vi planlegger en by i sterk vekst, og som fortsatt skal være attraktiv for oss som allerede bor her, og de som kommer til de neste årene, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø»-prosjektet.

- Nødvendig å ha bil
For å finne ut hvor skoen allerede trykker har de tre etatene spurt Tromsøs innbyggere hva de synes om hverdagsreisene sine. I undersøkelsen som Norstat nylig har gjennomført, svarer to av tre i Tromsø at det er nødvendig å ha egen bil i byen.

- Byen vår er attraktiv for mange unge mennesker, i ulike livsfaser og med ulik økonomi. Vi ønsker å skape en by der bilen ikke er et must for så mange hver dag, sier Ramberg, og peker på at annenhver bilreise på Tromsøya er på under tre kilometer.

- Da tror jeg gode sykkelveger, gangstier og ikke minst et helt nytt kollektivsystem kan få enda flere fram. Målet for vårt arbeid må være å skape valgmulighetene, sier Ramberg.

Metrobuss i byen
En av de store endringene i framtids-Tromsø vil være bussrutene. Fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp), tror han representerer jokeren i reisekabalen de tre samarbeidspartnerne nå legger:

- Jeg har lyst til å skryte av tromsøværingenes bussvaner. Vi har hatt en vekst på 12 prosent i bussreisene siden 2010, og det er kun Bergen og Oslo som ligger foran oss, sier
Prestbakmo.

For å bygge videre på gode vaner planlegger fylkeskommunen nå et enklere og raskere rutesystem for byen. Hovedtrekkene i det nye systemet er en metroring rundt Tromsøya, med fem byruter som knytter seg til denne.  

Redusere køer
- I dag er en av utfordringene av bussene ofte står i den samme køen som bilene, og da lønner det seg ikke å ta bussen. Det er en av utfordringene vi skal løse, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.
Han peker på at den nye reiseundersøkelsen i byen viser at åtte av ti er fornøyd med de daglige jobbreisene, og tid og framkommelighet er viktig for oss, uansett hvordan vi velger å reise.

- All erfaringer viser at vi ikke kan bygge oss ut av kø med flere bilveger. Tiltakene vi planlegger, skal virke sammen. De som må kjøre, skal komme seg raskere fram. De som kan sykle, gå eller ta buss, skal få et bedre tilbud, sier Naimak.

Nytt navn i samarbeidet
Det er utredningsprosjektet «Transportnett Tromsø» som denne uka får det nye navnet «Tenk Tromsø – vi beveger byen».

- I utredningsarbeidet har Transportnett Tromsø fungert fint for oss internt og vist at vi på ulike måter jobber med samferdsel. Vi ønsket oss et annet navn når vi går inn i fasen der løsningene skal på plass. Da vil vi vise byens innbyggere at vi har tanker om en by som en bedre versjon av seg selv, der alle er en del av løsningen. Da er ikke transport et dekkende ord, det forteller bare om forflytningen fra et sted til et annet. Vi ønsker at de daglige
hverdagsreisen også skal gi livet i Tromsø unike kvaliteter, sier Ramberg.

Fakta om «Tenk Tromsø»
*  Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil byen ha 30 000 flere bilturer hver dag.
*  «Tenk Tromsø» er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveger.  
*  «Tenk Tromsø» danner grunnlaget for at Tromsø kan komme med i statens ordning for bymiljøavtaler, som vil øke statens andel i spleiselaget.
*  Det er utredningsarbeidet gjennomført i «Transportnett Tromsø» som danner grunnlaget for det videre arbeidet i «Tenk Tromsø».