Etter Miljømillionens tildelingsrunde i vår, var det 290.000 kroner igjen av potten. Nå er også disse pengene fordelt:

Tromsøya Nord barnehager får 40 000 kroner.
Sør-Tromsøya barnehager får 55 000 kroner. 
FN-sambandet Nord får 20 000 kroner. 
Fastlandet Nord barnehager får 30 000 kroner. 
Tromsø fallskjermklubb får 10 000 kroner. 
Holt 4H læringstun får 35 000 kroner. 
Lakselvbukt utviklingslag får 20 000 kroner. 
Ullsfjord får 25 000 kroner.
Bike Kitchen Tromsø får 20 000 kroner. 
Stakkevollan Felleshager får 15 000 kroner. 
Rødhette A/S  får 20 000 kroner. 

Kriteriene for tildeling var at tiltakene det ble søkt støtte til hadde ett eller flere av disse elementene:
  • redusert behov for motorisert transport
  • redusert forbruk og økt gjenbruk
  • redusert energiforbruk
  • klimatilpasningstiltak
Blant tiltakene som nå har fått innvilget støtte er blant annet innkjøp av elsykler med tilrettelegging for ladepunkt og sykkelparkering og system for avfallshåndtering.

De enkelte mottagere av midlene vil bli formelt kontaktet fortløpende av enhet for Klima og miljø.