Kommunestyrevalget 2019 – godkjente valglister   

 • Arbeiderpartiet 
 • By- og Landlista
 • Fremskrittspartiet 
 • Høyre 
 • Kristelig Folkeparti 
 • Kystpartiet 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Nei til bompenger i Tromsø 
 • Partiet de kristne 
 • Rødt 
 • Senterpartiet 
 • SV- Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Godkjente valglister med kandidater. Listene ligger også i bytorget på rådhuset. Listeforslagene ble godkjent av valgstyret 21.05.2019.

Mer om valget finner du på tromso.kommune.no/valg