Kommunestyrevalget 2019 – Godkjente valglister  
 
Arbeiderpartiet
By- og Landlista
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Nei til bompenger i Tromsø
Partiet de kristne
Rødt
Senterpartiet
SV- Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Les mer: Valglister med kandidater

Komplette lister er lagt ut til ettersyn i foajeen på Rådhuset i Tromsø.

Listeforslagene ble godkjent av valgstyret 21.05.2019. 

Klagefrist 
Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, jf. valglovens § 6-8. Fristen for å klage er den 29.05.2019.