Strekning / området Stengt i tidsrom Kommentar
Grønnegata fra Bispegata til Fr. Langesgt.  12.00 - 23.00  
Grønnegata videre til Strandskillet 14.30 - 23.00  
Havnegata 20.00 - 24.00 Stengt for trafikk sørover
Storgata nord for Fiskergata 14.30 - 02.00  
Hele Storgata 17.30 - 02.00 Stengt også for kryssende trafikk
Vestragata nord for Fr. Langes gate 14.00 - 02.00 Åpen kun for buss og taxi
Parkeringstunellen 17.30 - 02.00 Stengt for utkjøring til Grønnegata og Vestregata
Sentrumstangenten retning Strandveien 17.30 - 02.00 Stengt fra rundkjøring til Strandvegen
Tromsøbrua 20.15 - 23.00 Begge kjøreretninger
Strandveien fra Mack til Søremsvei 17.30 - 02.00  
Strandveien og Kvaløyvegen videre til Holtvegen 18.30 - 01.00 Bommen i Hornsundvegen vil være åpen
Kvaløyveien videre til Gjæverbukta 21.30 - 01.00 Til rundkjøring ved Workinntunet
Beboere sør for sentrum berøres mest. Bor du langs Strandvegen anbefaler vi å gjøre alle ærender med bil i god tid før kl. 17.00. 

Andre vil kunne oppleve forsinkelser og omkjøringer, men vil komme fram dit de skal. 

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til løperne, og følge anvisningene fra løypevaktene. 
 

Flytting av holdeplasser og endringer for kollektivtrafikken

Mange holdeplasser i sentrum flyttes midlertidig til Vestregata på lørdag i perioden 14.00 - 02.00. 

Kartet viser oversikt over holdeplassene i denne perioden. 

MSM_kart.pngKart fra Troms fylkestrafikk

Informasjon om øvrige endringer av bussruter:


• Linje 26 til Giæverbukta/ linje 28 til Hamna:
Linje 26 betjener holdeplassene Simen Workinns veg og Norrøna i perioden kl. 21.30 - 01.00, Linjene 26 og 28 kjører i dette tidsrommet om Langnesvegen - Huldervegen på tur til/fra Giæverbukta.
• Linje 37 til Tromsø museum/ linje 40 til Slettaelva/linje 42 til Eidkjosen/linje 42 til Stakkevollan:
Linje 37 vil kjøre ekstra avganger kl. 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, og 00.10 til Tromsø Museum med retur til sentrum. Linje 37 betjenes av minibuss.
Linje 42 kjører via Langnesvegen - Huldervegen på strekningen sentrum - Giæverbukta v.v.
Holdeplassene Fiskergata, Peder Hansens gate, Nerstranda og Polaria/tidl. Teorifagbygget betjenes ikke i tidsrommet kl. 14.00 - 02.00.
• Linje 33 er innstilt på strekningen sentrum - Fagereng - Giæverbukta i tidsrommet kl. 14.00 - 02.00.
• Linje 34 er innstilt på strekningen Giæverbukta - Fagereng - sentrum f.o.m. avgang kl. 13.33. Strekningen UNN - Giæverbukta - UNN kjøres etter oppsatte rutetider for linje 33 og 34.

Fra kl 20:15 til 23:00 vil også Tromsøbrua stenges. Alle avganger til/fra fastlandet kjøres da om Tromsøysundtunnelen. Holdeplassene Skippergata, Tromsdalen Bruvegen, Tromsdalen kirke, Bruhodet øst, Skogvegen, Otium og Båthavna betjenes ikke i dette tidsrommet.

Fra kl. 02.00 vil alle linjer gjenoppta ordinær trasé. 

Vi ønsker alle som deltar lykke til, og 30-åringen Midnight Sun Marathon til lykke med dagen. 


Foto: Mark Ledingham