Do you want to learn Norwegian?
At Voksenopplæringa in Tromsø, we offer Norwegian courses at various levels - from beginner to higher level. Next course starts Tuesday 12. January from 17:00 – 19:30 p.m. Current infection control rules are observed in our courses. More information about courses and registration can be found on our website. The registration deadline is 13. December. 

Any questions? Please contact us at: voksenopplaringa@tromso.kommune.no 

 

Vil du lære norsk? 
På Voksenopplæringa i Tromsø tilbyr vi norskkurs på ulike nivåer- fra nybegynner til høyere nivå. Oppstart for neste kurs er tirsdag 12. Januar fra klokken 17:00 – 19:30. Gjeldende smittevernregler blir ivaretatt på våre kurs. Mer informasjon om kurs og påmelding finner du på vår hjemmeside. Påmeldingsfrist er 13. desember. 

Har du spørsmål om kveldsundervisning, kan du kontakte oss på: voksenopplaringa@tromso.kommune.no