Tromsø kommune ferdigstiller våren 2019 en egen reiselivsstrategi reiselivsstrategi med fokus på bærekraft og lokal tilhørighet: «Tromsø – lokal tilhørighet i det urbane Arktis».

Som oppfølging av dette arbeidet skal det utarbeides en handlingsplan for det videre arbeidet. Tromsø kommune ønsker å utvikle handlingsplanen i samarbeid med lokalbefolkningen og relevante aktører for å sikre at Tromsø er et bra sted for innbyggere og besøkende.

Derfor inviterer vi til workshop, der vi skal legge grunnlaget for konkrete tiltak.

Tid: Torsdag 25. april klokken 10.00 til 14.00
Sted: Kystens Hus
Påmelding: Via dette skjemaet innen tirsdag 23. april.

Reiselivsstrategien legger opp til følgende strategiske veivalg:
  • Legger som førende premiss at veksten i reiselivet skal være bærekraftig og bidra til sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskaping.
  • Planlegger for de lokale og dimensjonerer for de besøkende.
  • Styrker lokal tilhørighet og vertskap.
  • Arbeider for bedre tilgjengelighet og kapasitet.
  • Utvikler koblingen mellom byens kvaliteter, nærhet til naturen og omlandet gjennom aktiv samhandling.