Vi har ansvaret for å planlegge og utbygge kommunens bygg. Vi har til en hver tid flere byggeprosjekter på gang, på planleggingsstadiet og under utførelse.

Byggeprosjekt
Vi ivaretar byggherrerollen når kommunen oppfører bygg til egen virksomhet. Det betyr at vi bistår bestillerenheten i arbeidet deres med å utarbeide grunnlaget for prosjektet, og gjennomfører det på vegne av kommunens enheter. De siste årene har enheten årlig foretatt investeringer for i gjennomsnitt 1 milliard kroner.

Skilting av kommunale bygg
På denne siden kan du laste ned håndbok for inn- og utvendig skilting av kommunale bygg 

Kontakt oss

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for utbygging, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Ansatte


Seksjonsleder: Øystein Dale
Telefon: 913 32 811

Enhetsleder Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Pågående byggeprosjekter

 • Otium bo- og velferdssenter - Innflyttet høst 2019
 • Trudvang barnehage - Barnehage og barneboliger er innflyttet
 • Tromsøbadet - Ferdigstilt: vår 2019
 • Brensholmen skole - under utførelse. Ferdigstilling: høst 2019
 • Solneset skole. Utvidelse, under utførelse. Ferdigstilling: første kvartal 2020 
 • Sommerlyst barneboliger (Sommerlystvegen). Under prosjektering. Ferdigstilling: første kvartal 2020
 • Fergeveien bofellesskap. Under prosjektering. Ferdigstilling: første kvartal 2020
 • Normalhall Storelva. Under utførelse. Ferdigstilles august 2021
 • Distriktsbarnehage Vikran. Under prosjektering. Ferdigstilling: første kvartal 2020
 • Distriktsbarnehage Trondjord. Under prosjektering
 • Bofellesskap utviklingshemmede. Leverandørdialog pågår
 • Ny ungdomsskole på Storelva. Oppstart prosjektering. Ferdigstilling: årsskiftet 2020/ 2021
 • Rådstua teaterhus. Oppstart prosjektering. Ferdigstilling: fjerde kvartal 2019
 • Kroken bo- og velferdssenter. Behovsavklaring. Ferdigstilling: 2024
 • Legevakt. Behovsavklaring. Ferdigstilling: Tidligst 2021
 • Rådhus 2. Behovsavklaring og påfølgende mulighetsstudie
 • Teknisk senter. Behovsavklaring og påfølgende mulighetsstudie
 • Barnehage Kroken. Behovsavklaring
 • Barnehage Storelva. Behovsavklaring
 • Barnehage Normannsgård. Behovsavklaring
 • Distriktsbarnehage Skittenelv. Behovsavklaring
 • Distriktsbarnehage Straumsbukta. Behovsavklaring
 • Bjerkaker skole. Utvidelse. Avklares
 • Verdensteateret. Vurdere utbygningsalternativ: Ferdigstilling: 2020