Eldrerådet har ni medlemmer, to er politisk oppnevnte representanter og syv er pensjonister. De som sitter nå er valgt fra 2015 - 2019.

Rådet er partipolitisk nøytralt, og kan behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Mer om hvorfor vi har et eldreråd kan leses i lov om eldreråd.

Følg Tromsø eldreråd på Facebook

Kontakt eldrerådet

Har du saker som du vil at eldrerådet skal ta opp?

Kontakt medlemmer i eldrerådet eller send e- post til postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse: Tromsø eldreråd, postboks 6900, 9299 Tromsø

Møtesekretær Kim Rainer Eriksen
Telefon: 980 89 805

Møtesekretariat

Se sakene de jobber med

Sakslister og dokumenter til det enkelte møte finner du i møtekalenderen. Eldrerådet behandler ikke personlige enkeltsaker.

Møteplan

Eldrerådet har åpne møter. Skulle du ønske å være til stede på et møte, ta gjerne kontakt med eldrerådet leder. Møterom/sted kan avvike fra planen da Eldrerådet tar sikte på å ha møter på Heracleum, Seminaret eller et av sykehjemmene i kommunen.

Se møtekalenderen for møtedatoer.

Disse sitter i eldrerådet

Har du spørsmål?

Rettelser, brutte lenker, oppdateringer og annet som bør endres eller komme med på denne siden kan meldes til møtesekretær kim.rainer.eriksen@tromso.kommune.no