Tromsø eldreråd 2019-2023. Fra venstre: Gerd Solborg, Odd Arne Heggås, Francis Sophia Mennen, Håvard Sandberg (nestleder), Marie Fangel, Rolf Bjørner Fygle, Oddny Aleksandersen (leder), Tove Bull, Margareth Pettersen (vara) og Ivar Vik.

Eldrerådet har ni medlemmer, to er politisk oppnevnte representanter og syv er pensjonister. De som sitter nå er valgt fra 2019 - 2023.

Rådet er partipolitisk nøytralt, og kan behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Mer om hvorfor vi har et eldreråd kan leses i lov om eldreråd.

Følg Tromsø eldreråd på Facebook

Kontakt eldrerådet

Har du saker som du vil at eldrerådet skal ta opp?

Kontakt medlemmer i eldrerådet eller send e- post til postmottak@tromso.kommune.no
Postadresse: Tromsø eldreråd, postboks 6900, 9299 Tromsø

Møtesekretariat

Se sakene de jobber med

Sakslister og dokumenter til det enkelte møte finner du i møtekalenderen. Eldrerådet behandler ikke personlige enkeltsaker.

Møteplan

Eldrerådet har åpne møter. Skulle du ønske å være til stede på et møte, ta gjerne kontakt med eldrerådet leder. Møterom/sted kan avvike fra planen da Eldrerådet tar sikte på å ha møter på Heracleum, Seminaret eller et av sykehjemmene i kommunen.

Se møtekalenderen for møtedatoer.

Disse sitter i eldrerådet

Har du spørsmål?

Rettelser, brutte lenker, oppdateringer og annet som bør endres eller komme med på denne siden kan meldes til møtesekretær kim.rainer.eriksen@tromso.kommune.no