Endringene omfatter gebyr for behandling av:
  • Planforslag og konsekvensutredning.
  • Bygge- og delingssaker.
  • Refusjon.
  • Seksjonering.
  • Kart.
  • Oppmålingssaker.
  • Gravemeldinger (med hjemmel i ledningsforskriftens § 18).
  • Tiltaksplaner for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-12).
Det nye gebyrregulativet finner du her!

I Handlings- og økonomiplanen for 2019-2022 ble det lagt inn rammekutt som skulle finansieres med økt selvkostgrad og gebyrendringer, noe som er bakgrunnen for gebyrendringene.