Du må søke om endringer hvis:

 • Du utvider arealet inne eller ute
  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved en beskrivelse av arealet.
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • For salgsbevilling: Da må du legge ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Brukstillatelse fra kommunen
 • Du har bevilling inne, og søker om uteservering
  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter.
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter.
 • Du søker om utvidet tid inne og ute
  • Da er det ingen krav til dokumentasjon.
  • Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute.
 • Du ønsker å importere til egen virksomhet
  • Da er det ingen krav til dokumentasjon.
 • Du ønsker å brygge og skjenke øl i egne lokaler
  • Da må du legge ved konseptbeskrivelse.
 • Stedet har fått ny daglig leder/styrer for en serveringsbevilling
  • Da må du legge ved dokumentasjon på at ny daglig leder/styrer har bestått etablererprøve.
 • Stedet har fått ny styrer
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven.
  • For salgsbevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått kunnskapsprøven.
 • Stedet har fått ny stedfortreder
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
  • For salgsbevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Driftsselskapet har fått ny styreleder
 • Driftsselskapet fått ny daglig leder
 • Det er foretatt endringer i eierandeler
  • Da må du sende inn aksjeeierbok, der revisor bekrefter eierskapsandelene.

Slik søker du om endring

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Logger du inn kan søknadsskjemaet mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt

Søk om endring av eksisterende bevilling her

 • Kryss av for endring i søknadsskjemaet.
 • Du behøver kun å legge ved relevante vedlegg for din endring.