Tromsø kommunes gjeldende forskrift om gebyrregulativ ble fastsatt av Tromsø kommunestyre 31. mai 2017.

 

Forskriftsendringene omfatter gebyr for behandling av:

  • Planforslag og konsekvensutredning
  • Bygge- og delingssaker
  • Refusjon
  • Seksjonering
  • Kart
  • Oppmålingssaker
  • Gravemeldinger
  • Tiltaksplaner for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

 

Forskriftsendringen gjelder i hovedsak økning i satsene som følge av forslag om økt selvkostgrad på områdene behandling av reguleringsplaner og oppmålingssaker til 75 prosent (begge områdene) fra nåværende hhv.  50 prosent og 60 prosent. Det foreslås også andre endringer i gebyrregulativet.

 

Kommentarer eller merknader til forslaget bes sendt Tromsø kommune, Byutvikling, postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak.byutvikling@Tromso.kommune.no innen 17. juni 2019.

 

Nærmere informasjon om forskriftsendringen finner du her!