Alle avdelinger, enheter og seksjoner er underlagt administrasjonssjefen. Hver avdeling/stab har en avdelingsdirektør/stabssjef som har det administrative ansvaret for avdelingen/staben og seksjonene/enhetene som ligger under den.

Organisasjonskart

Virksomheter med kommunalt eierskap

Enheter

110-sentralen (Seksjon for brann og redning)
Arbeid og aktivitet (Seksjon for oppfølgingstjenester)
Arbeidsmiljøtjenesten (Administrasjonssjefen)
Barn og unge (Seksjon for oppfølgingstjenester)
Barnehager (Seksjon for barnehage)
Barneverntjenesten (Seksjon for barn og familie)
Bemanningskontor Oppfølgingstjenesten (Seksjon for oppfølgingstjenester)
Beredskap (Seksjon for brann og redning)
Biblioteket (Avdeling for kultur og idrett)
Boligkontoret (Seksjon for velferd, arbeid og inkludering)
Bydrift (Seksjon for drift og forvaltning)
Byggesak (Seksjon for byutvikling)
Byggforvaltningen (Seksjon for drift og forvaltning)
Byggdrift (Seksjon for drift og forvaltning)
Byggeprosjekt (Seksjon for utbygging)
Byplan (Seksjon for byutvikling)
Drift (Seksjon for vann og avløp)
Fagrent (Seksjon for drift og forvaltning)
Flyktningtjenesten (Seksjon for velferd, arbeid og inkludering)
Forebyggende brannvern (Seksjon for brann og redning)
Forebyggende helsetjenester (Seksjon for barn og familie)
Geodata (Seksjon for byutvikling)
Helsehuset (Seksjon for behandling og rehabilitering)
Helsetjenester (Seksjon for behandling og rehabilitering)
Helsevakta (Seksjon for behandling og rehabilitering)
Hjemmetjenester (Seksjon for hjemmetjenester)
Internkontrolltjenesten (Administrasjonssjefen)
Klima, miljø og landbruk (Seksjon for byutvikling)
Kultur og idrett (Avdeling for kultur og idrett)
Kulturhuset (Avdeling for kultur og idrett)
Kulturskolen (Avdeling for kultur og idrett)
Kundeservice (Seksjon for vann og avløp)
NAV Tromsø (Seksjon for velferd, arbeid og inkludering)
Omsorgstjenester (Seksjon for oppfølgingstjenester)
Park, idrett og friluft (Seksjon for byutvikling)
Pedagogisk-psykologisk tjenest (PPT) (Seksjon for barn og familie)
Plan og utbygging (Seksjon for vann og avløp)
Rehabiliteringstjenesten (Seksjon for behandling og rehabilitering)
Psykisk helse og rus (Seksjon for oppfølgingstjenester)
Skoler (Seksjon for skole)
Sykehjem (Seksjon for sykehjem)
Tverrfaglig ressurs (Seksjon for barn og familie)
Veg (Seksjon for byutvikling)
Voksenopplæringa (Seksjon for skole og voksenopplæring)