Enhetsleder for Barneverntjenesten, Elizabeth Kræmer, velger etter eget initiativ å tre til side som enhetsleder. Dette skjer med umiddelbar virkning.
De ansatte ble orientert om beslutningen på et møte 3. februar.
 – Når det meldes om kritikkverdige forhold ved tjenesten og meg som leder, er det riktig av meg å tre til side. Jeg gjør dette for å skape arbeidsro og tillit om Barneverntjenesten. Vi er avhengig av tillit i samfunnet, barnets beste vil alltid være det viktigste, sier Kræmer.
 
Hun blir nå rådgiver ved byrådsavdeling for utdanning. Nåværende nestleder i Barneverntjenesten, Aina Isaksen, blir konstituert som enhetsleder.
Kommunaldirektør Kari Henriksen beklager at tjenesten mister en dyktig leder, men forstår beslutningen.
– At Kræmer velger å tre til side viser at hun har integritet og setter tjenesten foran seg selv, sier Henriksen.
 
Det har den siste tiden vært varslet om kritikkverdige forhold ved tjenesten. Alle disse forhold skal belyses. Blant annet skal kommunen bruke en ekstern aktør for å gjennomgå arbeidsmiljøet ved tjenesten. Fylkesmannen skal også gjennomføre tilsyn.