Den 9. september er det igjen klart for kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet ifra.
 
Fra og med den 11. juli kan du undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Tromsø.  

Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Ifølge loven har ikke kommunene lov til å publisere utleggingsmanntallet elektronisk. Dette skal kun foreligge i papirutgave. Manntallet er imidlertid delt mellom forbokstaven i etternavnet ditt, så det vil ikke ta lang tid å finne frem til om du står i manntallet.
 
Søknad om innføring 
 
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet. Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter omslagskonvolutten, må du søke særskilt. 

Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger, og skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må komme fram til valgstyret senest innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september). Dette betyr at du som velger bør sende søknaden i god tid, slik at Valgstyret får denne i hende innen fristens utløp. 

Søknad om innføring i manntallet i Tromsø kommune kan sendes til: 

Tromsø kommune | Valgstyret
Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Søknaden kan også leveres til Servicetorget på rådhuset i Tromsø eller leveres til stemmemottaker samtidig med at stemme avgis.

Søknadsskjema og mere informasjon finner du på nettsiden Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019