Barnehagene på Kvaløya viser vei når det gjelder ernæring i barnehagene. Barnehagene har alle prioritert å satse på varm mat noen dager i løpet av uken. Kokkene har ernæringsfaglig kompetanse, som både barn og ansatte nyter godt av.

Barna lærer seg å tilberede enkel sunn mat, og de ansatte får inspirasjon til å lage varme måltider de dagene kokken ikke er til stede. Finansieringen av prosjektet har vært delvis med prosjektpenger og delvis ved å benytte midler fra vikarbudsjettet.

Se filmen Kokkeprosjektet (25 MB)