Satsningsområder

Utvikle gode lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet, og en aktiv bruk av skolebiblioteket. Gjøre realfagene spennende for å øke interessen for fagene. Skolen legger stor vekt på bruk av uterommet i undervisningen.