Hva er pensum?

Prøven er basert på læreboken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter". Boken kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres.

  • VIPPS til 109624 eller betal til konto  1506 44 13438  
  • Overføringen/innbetalingen MÅ merkes med referanse: 16203-2423 -21061
  • Du må ha med kvittering på betaling når du skal ta prøven.

Hvor og når tar du prøven?

Prøven tas på hverdager fra klokken 9-13 på Servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 for å avtale tid.
Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

  • Prøven er en flervalgsprøve hvor du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt tre svaralternativer.
  • Du har 90 minutter på deg til å svare.
  • Du kan ha med hjelpemidler, men kun rene lov- og forskriftstekster.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 77 79 00 00.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Når får jeg prøvebevis?

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid og utstedes umiddelbart etter at prøven er bestått.