Brannen kom raskt under kontroll. Ingen av de ti skal ha blitt røykskadet, og evakueringen til skolen like ved skjedde uten dramatikk.

Flere av beboerne vil etter alt å dømme kunne flytte tilbake, mens noen boliger trenger en vask. Kommunen jobber nå med å finne alternativ bolig til de som trenger det.

Kontaktperson: Avdelingsleder Mari Ann Benonisen, telefon 951 44898.