Mandag 17. juni klokken 12.00 har Seksjon for Byutvikling og enheten byplan lagt inn et aldri så lite historisk pusterom i en travel hverdag. Da holder nemlig Erling Steenstrup, rådgiver for kulturminner og bygningsvern, et 45 minutter langt foredrag om Tromsø bys historie i kommunestyresalen. 

- Tromsø er en by som har vært planlagt som by siden dag én, da det ble bestemt at Tromsø skulle være tollsted.  Amtmann Sommerfeldt tegnet opp en plan som en klassisk rutenettskisse, og det var staten som la føringene. Kirken og tollboden ble fastsatt som landemerker, og det ble tegnet inn to langgater og to tverrgater. Da ble Sjøgata Tromsøs første hovedgate, forteller Steenstrup.

Viktige hendelser og personer
I foredraget tar han opp viktige momenter gjennom historien, som har gjort Tromsø til den byen det er i dag. Steenstrup trekker blant annet fram den første byarkitekten, den første plan- og bygningsloven, den store byplankonkurransen i 1922, bybrannen, bygging av Tromsøbrua og Sandnessundbrua og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
- Det jeg skal presentere er en beskrivelse av byutviklingen i Tromsø som blir tatt inn ikommunedelplanen for kulturminner - den første helhetlige planen for kulturminner i hele kommunen. Det er forhåpentligvis klar for offentlig ettersyn i løpet av året, sier Steenstrup.

Over 1900 planer
- Byhistorien til Tromsø er spennende, og vi har utviklet oss enormt som by. I dag har vi over 1900 moderne reguleringsplaner - og plan 0001, altså den første, kom i 1946. Den største utviklingen av byen har imidlertid skjedd etter kommunesammenslåingen i 1964.

Mot slutten av foredraget er det satt av tid til spørsmål og diskusjon, og Steenstrup håper mange har lyst til å få med seg foredraget.

- Alle som har lyst til å høre om, og snakke om, byhistorie er hjertelig velkommen - både ansatte, politikere, og andre som har en interesse for byplanlegging, sier Steenstrup.