Bydrift og seksjon for vann og avløp bruker SMS-varslingssystemet for å sende ut driftsmeldinger.

Politiet eller kommunens kriseledelse kan ved behov benytte samme system for å varsle hele eller deler av befolkningen ved større ulykker.
 
Varslingsløsningen er adressebasert som henter opplysninger fra ulike registre, som for eksempel folkeregisteret, Altinn/DIFI og Brønnøysundregisteret.

Ditt telefonnummer må være registrert på korrekt adresse 
Ditt mobiltelefonnummer må være registrert på din bostedsadresse for å kunne motta relevante SMS-varsler for din adresse. Det kan hende du ikke mottar SMS-varsler fra oss dersom du for eksempel:
 • er student i Tromsø, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon dekket gjennom din arbeidsgiver
 • har hemmelig nummer
For å sikre at du mottar fremtidige varsler fra Tromsø kommune oppfordrer vi deg derfor til å sjekke og eventuelt oppdatere din oppføring i varslingssystemet.
 
Slik sjekker du om du får varsel fra oss
For å sikre at du mottar fremtidige SMS-varsel fra Tromsø kommune kan du gå inn på Servicevarsling.no og sjekke eller oppdatere din oppføring i varslingsregisteret.
 
Klikk på knappen «Sjekk din oppføring» og følg instruksjonene på nettsiden:
 • Fyll inn din kommune, ditt telefonnummer og din epostadresse
 • Velg om du skal sjekke din oppføring som privatperson eller som kontaktperson for bedrift
 • Kryss av i ruten for «Jeg er ikke en robot»
 • Trykk på «Send pin-kode»
Du vil nå få tilsendt en pin-kode på SMS, så ha mobilen i nærheten når du sjekker din oppføring. I nytt skjermbilde får du beskjed om å skrive inn pin-koden du fikk tilsendt på SMS. Trykk deretter på «Login».
 
Nå er du logget inn og kan se hvilke opplysninger som er registrert på ditt mobiltelefonnummer.
 
Her kan du også enkelt endre eller legge til adresse for fremtidig mottak av SMS-varsel fra kommunen din. Du kan for eksempel legge inn adressen til hytta eller til familiemedlemmer som ikke har mobiltelefon sånn at du kan motta SMS-varsel for begge adresser, og dermed hjelpe til å holde familiemedlemmer oppdatert om relevante driftsmeldinger og varsler.

Har du hemmelig nummer?
Dersom du har hemmelig nummer vil du i utgangspunktet ikke motta varsel. Dersom du likevel ønsker å motta SMS-varsel fra kommunen kan du endre dette inne på Servicevarsling.no  ved å registrere deg gjennom å krysse av i ruten for «Skjult navn».
 
Viktig: Sjekk også at den lille boksen i adressefeltet «Deaktiver varsler» ikke er huket av. Dersom denne boksen er huket av vil du ikke motta SMS-varsel fra oss.
 
Sørg også for at opplysninger i Folkeregisteret og Altinn/DIFI kontaktregister til enhver tid er oppdaterte og korrekte.
 
Hvorfor mottar jeg ikke SMS?
Det kan være flere årsaker til at SMS-en ikke når frem til deg:
 • Mottaker mangler dekning eller mobil er avslått/ «ikke forstyrr» er aktivert
 • Mottaker har hemmelig nummer
 • Mottaker har reservert seg mot all kommunikasjon på nett (via DIFI)
 • Mottaker er under 16 år
 • Mottaker er ikke folkeregistrert i Tromsø kommune
 • Mottaker har nylig flyttet og glemt å melde flytting til telefonleverandør
 • Mottaker har feil kontaktinformasjon på Altinn/DIFI
 • Mottaker har telefon dekket av arbeidsgiver og nummeret er registrert på arbeidsgivers adresse
 • Tekniske årsaker
 • Teleoperatørtjenesten har feilet
 • Ustabilitet/begrensninger på mobilnettet
 • Forsinkelse på grunn av stort antall SMS-er som skal sendes ut
Ved større ulykker i kommunen vil vi gå bredt ut med informasjon i flere kanaler i i tillegg til SMS-varsel, som på kommunens nettsted eller facebookside, og gjennom lokale medier.
 
Hvor henter varslingssystemet opplysninger fra?
Varslingssystemet henter opplysninger fra flere ulike offentlige registre:
 • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)
 • Altinn/DIFI kontaktregister (enkeltpersoner)
 • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)
 • Eierregisteret fra Statens Kartverk (bolig + hytte/fritidseiendom) for privatpersoner
 • CDM.ums.no, som er egenregistrerte oppføringer (enkeltpersoner og bedrifter)
Sørg derfor for at disse registrene er oppdaterte slik at vi kan nå deg med relevante SMS-varsler.

Les mer om kommunens håndtering av og rolle i samfunnssikkerhets og beredskap.