Her finner du oversikt over fagforeninger i Tromsø kommune. 

Endringer sendes kommunikasjonsavdelingen@tromso.kommune.no

Akademikerforbundet

Hovedtillitsvalgt Audun Andreassen
Telefon: 901 55 095

Vara hovedtillitsvalgt Jack Bjørnar Solvang
Telefon: 474 60 830

Adresse: NAV Tromsø, Grønnegata 122, 9008 Tromsø

Akademikerforbundet er knyttet til fellessammenslutningen Unio

Akademikerne

Besøksadresse: Forbundshuset A/S, Storgata 142/148
(Akademikerne er samlokaliser med Utdanningsforbundet, Hovedverneombud og FO - i 2 etasje med inngang på baksiden av Fargerike)
Postadresse: Akademikerne, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Hjemmeside

Leder/felleshovedtillitsvalgt Henrik Gaup (100 % frikjøp)
Telefon: 411 05 277
 
Nestleder/felleshovedtillitsvalgt Taija-Riitta Blencke (35 % frikjøp)
Telefon: 468 32 909

Felleshovedtillitsvalgt Stig Atle Korsberg (30% frikjøp)
Telefon: 913 42 037

Kontakter
Jordmorforening: Edel Ballovarre Sørlie
Norsk Lektorlag: Taija-Riitta Blencke
Samfunnsviterne: Henrik Gaup              
Tekna: Magnus Sørbø                                
Samfunnsøkonomene: Trond Eliassen      
Legeforening: Lise Birthe Figenschou                       
Naturviterne: Lars Petter Granmo                             
NITO: Stig Atle Korsberg                            
Juristforbund: Benedikte Rørvik Nilsen      
AFAG: Anniken Romuld                              
Econa: Torger Strøm

Medlemsforeninger
Den Norske Jordmorforening
Arkitektenes fagforening (AFAG)
Den Norske Legeforening
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Econa
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Arkitektenes fagforening (AFAG)

Plasstillitsvalgt 
Anniken Romuld, leder, telefon 901 18 135
Erling Steenstrup, nestleder/forhandlingsleder, telefon 957 07 802

Styret i AFAG:
Roy Fossum, Byutvikling – verneombud

AFAG er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Bibliotekarforbundet

Leder Margunn Haugland
Telefon: 990 14 419

Leder for Troms BF Susanne Baumgärtel
Telefon: 994 36 497

Tillitsvalgt Troms BF Silje Johannessen
Telefon: 77 79 09 27

Bibliotekarforbundet

CREO (Musikernes fellesorganisasjon)

Hovedtillitsvalgt Lars Tahlén 
Telefon: 77 69 33 00

Plasstillitsvalgt Kulturskolen Berit Fonnes 
Telefon: 990 12 583

Plasstillitsvalgt Kulturhuset Odin Borg Nordgård
Telefon: 404 28 100

Delta

Besøks- og postadresse: Storgata 142/148, Forbundshuset, 9008 Tromsø
Hovedtillitsvalgt Rita Kjelstrup
Telefon: 953 38 666

Forhandlingsutvalg Rita Kjelstrup, leder
Telefon: 953 38 666

Julia Røst
Gunn-Irene H. Lingrasmo 
Rune Hanssen

​Tillitsvalgte per 1. mars 2019

Den Norske Jordmorforening

Tillitsvalgt Edel Ballovarre Sørlie
Telefon: 954 39 480

Hjemmeside

Den Norske Legeforening

Tillitsvalgt Lise Figenschou
Telefon: 932 85 133

Den Norske Legeforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Det norske maskinistforbund (DNMF)

Tillitsvalgte

Markus Ottosen, Brann og redning, HTV, DNMF 
Telefon: 918 44 983
 
Kurt Albrigtsen, PT 110-sentralen, Brann og redning 
Telefon: 468 24 449

Nettside Det norske maskinistforbund

Econa

Hovedtillitsvalgt Torger Strøm
Telefon:  915 35 967
 
Vara Erlend Losnegaard Mevik
Telefon: 952 17 072
 
Plasstillitsvalgt Avdeling for helse og omsorg
Nina Eldby 

Plasstillitsvalgt for Seksjon for utbygging
Torger Kyrrestad Strøm

Plasstillitsvalgt for Seksjon for økonomi
Erlend Losnegaard Mevik

Plasstillitsvalgt Kemneren
Øyvind Lauknes
 
Econa er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Fagforbundet 177

Besøksadresse: Stortorget 5, tredje etasje
Postadresse: Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 TROMSØ
Hjemmeside

Leder
Erik J. Jørgensen
Telefon: 77 79 11 68/ 452 70 169

Kontaktinformasjon hovedtillitsvalgte

Fellesorganisasjonen

Besøksadresse:  Storgatbakken 142, 3 etasje

Fellesorganisasjonen (Avd. Tromsø og Karlsøy)
 
Hovedtillitsvalgt: Julia C. Östman Johnsen
Telefon: 975 41 118
 

Lederne

Hovedtillitsvalgt 
Erlend Lien, Flyktningtjenesten
Telefon: 900 24 578

Lederne er ikke tilknyttet noen av fagbevegelsens fellessammenslutninger, og er partipolitisk uavhengig.

Naturviterne

Plasstillitsvalgt Lars Petter Granmo
Telefon: 902 26 575

Naturviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Bedriftsgruppeleder
Stig Atle Korsberg, Byutvikling (plasstillitsvalgt)
Telefon: 913 42 037

Vara for bedriftsgruppeleder
Mette Figenschou, IT-tjenesten (plasstillitsvalgt)

Øvrige medlemmer i styret i bedriftsgruppa
Arild Warholm, Brann og redning (plasstillitsvalgt)
Jon-Geir Iversen, Utbyggingstjenesten/ Byggforvaltningen (plasstillitsvalgt)
Kjell Christian Røshol, Vann og avløp (plasstillitsvalgt)

Hjemmeside

Norges Juristforbund

Styret i Tromsø kommune består av:
 
Benedikte Rørvik Nilsen, leder 
Telefon: 906 61 908

Stine Hagavei, styremedlem
Telefon: 480 06 886

Linn-Mari Efraimsen Rasch, varamedlem
Telefon: 477 03 472

Monica Solnes, varamedlem
Telefon: 909 76 304

Norges Juristforbund er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

Hovedtillitsvalgt Charlotte Nathalie Røstad
Telefon: 934 24 586

Adresse: Miljøtjenesten, Omsorgstjenesten Langnes

Hjemmeside

Norsk Fysioterapeutforbund avd. Tromsø

Hovedtillitsvalgt Solveig Schistad Berg
Telefon: 469 35 765

Plasstillitsvalgt Tor Ketil Hågland
Telefon: 474 53 244 

Hjemmeside

Norsk Lektorlag

Tillitsvalgt

Taija-Riitta Blencke
Telefon: 468 32 909

Norsk Lektorlag er med i Akademikerne

Norsk Psykologforening

NPF er fagforening for offentlig godkjente psykologer. Foreningen er tilsluttet Akademikerne.

Hovedtillitsvalgt
Elisabeth Ovanger Barrett (Forebyggende helsetjenester)
Telefon: 905 58947

Plasstillitsvalgt 
Geir Steinar Eriksen (PPT)
Telefon: 907 32 770

Norsk Psykologforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk sykepleierforbund

NSF Fylkeskontor i Troms

Telefon: 02 409
Faks: 77 63 59 41
E-post: troms@sykepleierforbundet.no

Fylkesleder: Hanne Marit Bergland 
Hovedtillitsvalgt: Lee J. Douse 
Rådgiver: Ann Sissel Karlsen
Rådgiver: Linda Bakkevoll

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har organisert hovedtillitsvalgt (HTV) under Akademikersamarbeidet.

Lokallagsleder 
Henrik Henriksen Gaup 
Telefon: 411 05 277

Plasstillitsvalgte

Rønnaug Holmvik 
Telefon: 77 79 12 80

Karl Kristian Hansen (Tvibit)
Telefon: 958 00 903

Vara for plasstillitsvalgte
Astrid Eriksen 
Telefon: 906 34 131

Samfunnsviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Samfunnsøkonomene

Lokallagsleder Trond Eliassen
Telefon: 924 03 178

Samfunnsøkonomene er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Skolelederforbundet

Skolelederforbundet, Tromsø lokallag

Leder Linda Hansen
Telefon: 918 74 741

Nestleder Ann Torild Yttergård 
Telefon: 986 64 919

Hjemmeside: Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund er LO sin organisasjon for arbeidstakere i skoleverket. Skolenes landsforbund har medlemmer fra barnehage til universitet/høgskole.

Kontakttelefon: 916 44 883

Leder Willy Hustad Olsen

Hovedtillitsvalgt Tove Ramberg Hunstad
Telefon: 916 44 883

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)

Plasstillitsvalgt Magnus Sørbø
Telefon: 924 04 986
 
Tekna er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Hjemmeside

Unio

UNIO er en hovedsammenslutning for flere fagforeninger med høyskoleutdannede medlemmer.

I Tromsø kommune er vi representert ved Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet Tromsø

Adresse: Storgata 148, 9008 Tromsø
Faks: 77 63 80 00
E-post  

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.30 - 16.00
Deltakelse på møter og kurs kan føre til ubemannet kontor i perioder. 

Hjemmeside

Leder/Hovedtillitsvalgt: Rune Bakkejord
Telefon: 952 44 990
 
Nestleder/Hovedtillitsvalgt: Katrine Aursand
Telefon: 77 79 16 44 / 77791357
 
Hovedtillitsvalgt: Øystein Antonsen
Telefon: 979 75 457/77791359
 
Hovedtillitsvalgt: Gøril Mari Nordmo
Telefon: 959 37 252/ 77 79 18 42
 
Hovedtillitsvalgt: Linda Jorid Nilsen
Telefon: 468 97 289