Her finner du oversikt over fagforeninger i Tromsø kommune. 

Endringer sendes kommunikasjonsavdelingen@tromso.kommune.no

Akademikerforbundet

Hovedtillitsvalgt Audun Andreassen
Telefon: 901 55 095

Vara hovedtillitsvalgt Jack Bjørnar Solvang
Telefon: 474 60 830

Adresse: NAV Tromsø, Grønnegata 122, 9008 Tromsø

Akademikerforbundet er knyttet til fellessammenslutningen Unio

Akademikerne

Besøksadresse: Forbundshuset A/S, Storgata 142/148
(Akademikerne er samlokaliser med Utdanningsforbundet, Hovedverneombud og FO - i 2 etasje med inngang på baksiden av Fargerike)
Postadresse: Akademikerne, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Hjemmeside

Leder/felleshovedtillitsvalgt Henrik Gaup (100 % frikjøp)
Telefon: 411 05 277
 
Nestleder/felleshovedtillitsvalgt Jon-Geir Iversen (50 % frikjøp)
Telefon: 414 41 110

Kontakter
Jordmorforening: Lillian Øyen
Norsk Lektorlag: Taija-Riitta Blencke
Samfunnsviterne: Gry Eva Michelsen               
Tekna: Magnus Sørbø                                
Samfunnsøkonomene: Trond Eliassen      
Legeforening: Jonas Lian                             
Naturviterne: Bo Eide                               
NITO: Stig Atle Korsberg                            
Juristforbund: Benedikte Rørvik Nilsen      
AFAG: Anniken Romuld                              
Econa: Torger Strøm

Medlemsforeninger
Den Norske Jordmorforening
Arkitektenes fagforening (AFAG)
Den Norske Legeforening
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Econa
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Arkitektenes fagforening (AFAG)

Plasstillitsvalgt 
Anniken Romuld, leder, telefon 901 18 135
Erling Steenstrup, nestleder/forhandlingsleder, telefon 957 07 802

Styret i AFAG:
Roy Fossum, Byutvikling – verneombud

AFAG er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Bibliotekarforbundet

Leder Margunn Haugland
Telefon: 990 14 419

Leder for Troms BF Susanne Baumgärtel
Telefon: 994 36 497

Tillitsvalgt Troms BF Silje Johannessen
Telefon: 77 79 09 27

Bibliotekarforbundet

Delta

Besøks- og postadresse: Storgata 142/148, Forbundshuset, 9008 Tromsø
Hovedtillitsvalgt Rita Kjelstrup
Telefon: 953 38 666

Forhandlingsutvalg Rita Kjelstrup, leder
Telefon: 953 38 666

Julia Røst
Gunn-Irene H. Lingrasmo 
Rune Hanssen

​Tillitsvalgte
 

Den Norske Legeforening

Tillitsvalgt Jonas Lian
Telefon: 77 62 80 07/ 415 10 805

Den Norske Legeforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Econa

Lokallagsleder Torger Strøm
Telefon:  915 35 967
 
Vara Lene Somby Iversen
Telefon: 901 29 717
 
Plasstillitsvalgt for medlemmer av Econa og samfunnsøkonomene 
Lene Somby Iversen
Telefon: 901 29 717

Plasstillitsvalgt for medlemmer av Econa og Samfunnsviterne
Torger Strøm
Telefon: 915 35 967
 
Econa er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Fagforbundet 177

Besøksadresse: Stortorget 5, tredje etasje
Postadresse: Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 TROMSØ
Hjemmeside

Hovedtillitsvalgte
Erik J. Jørgensen, leder
Telefon: 77 79 11 68/ 452 70 169

Marit Sebulonsen, nestleder og hovedtillitsvalgt, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon: 902 04 680

Ingrid Lettrem Olsen, hovedtillitsvalgt, Seksjon helse og sosial
Telefon: 77 79 11 63/ 913 09 691

Frank Hansen, hovedtillitsvalgt, Seksjon samferdsel og teknisk
Telefon: 77 79 11 65/ 997 12 168

Ragnhild Hakkebo, hovedtillitsvalgt, Seksjon kontor og administrasjon
Telefon: 920 48 619

Martin Rydningen, Fane 2-ansvarlig og hovedtillitsvalgt, Seksjon kontor og administrasjon
Telefon: 77 79 11 66/ 458 73 316

Fellesorganisasjonen

Besøksadresse:  Storgatbakken 142, 3 etasje

Fellesorganisasjonen (Avd. Tromsø og Karlsøy)
 
Hovedtillitsvalgt: Julia C. Östman Johnsen
Telefon: 975 41 118
 

Lederne

Hovedtillitsvalgt 
Erlend Lien, Flyktningtjenesten
Telefon: 900 24 578

Lederne er ikke tilknyttet noen av fagbevegelsens fellessammenslutninger, og er partipolitisk uavhengig.

Musikernes fellesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt Lars Tahlén 
Telefon: 77 69 33 00

Plasstillitsvalgt Kulturskolen Berit Fonnes 
Telefon: 990 12 583

Naturviterne

Plasstillitsvalgt Bo Eide
Telefon: 905 72 171

Naturviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Bedriftsgruppeleder
Stig Korsberg, Byutvikling (plasstillitsvalgt)
Telefon: 913 42 037

Vara for bedriftsgruppeleder
Mette Figenschou, IT-tjenesten (plasstillitsvalgt)

Øvrige medlemmer i styret i bedriftsgruppa
Arild Warholm, Brann og redning (plasstillitsvalgt)
Jon-Geir Iversen, Utbyggingstjenesten/ Byggforvaltningen (plasstillitsvalgt)
Kjell Christian Røshol, Vann og avløp (plasstillitsvalgt)

Hjemmeside

Norges Juristforbund

Styret i Tromsø kommune består av:
 
Benedikte Rørvik Nilsen, leder 
Telefon: 906 61 908

Stine Hagavei, styremedlem
Telefon: 480 06 886

Linn-Mari Efraimsen Rasch, varamedlem
Telefon: 477 03 472

Monica Solnes, varamedlem
Telefon: 909 76 304

Norges Juristforbund er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

Hovedtillitsvalgt Line Konstanse Guttormsen Berg
Telefon: 474 52 078

Adresse: Rehabiliteringstjenesten, Seminarbakke 1, 9008 Tromsø

Hjemmeside

Norsk Fysioterapeutforbund avd. Tromsø

Leder Anders Aasheim

Hovedtillitsvalgt Solveig Schistad Berg
Telefon: 469 35 765

Plasstillitsvalgt Tor Ketil Hågland
Telefon: 474 53 244 

Hjemmeside

Norsk Lektorlag

Tillitsvalgt

Taija-Riitta Blencke
Telefon: 468 32 909

Norsk Lektorlag er med i Akademikerne

Norsk Psykologforening

NPF er fagforening for offentlig godkjente psykologer. Foreningen er tilsluttet Akademikerne.

Hovedtillitsvalgt
Line Elisabeth Solbakken (Seksjon for sykehjem)
Telefon: 941 70488

Plasstillitsvalgt 
Geir Steinar Eriksen (PPT)
Telefon: 907 32 770

Norsk Psykologforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk sykepleierforbund

NSF Fylkeskontor i Troms

Telefon: 02 409
Faks: 77 63 59 41
E-post: troms@sykepleierforbundet.no

Fylkesleder: Hanne Marit Bergland 
Hovedtillitsvalgt: Lee J. Douse 
Rådgiver: Ann Sissel Karlsen
Rådgiver: Linda Bakkevoll

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har organisert hovedtillitsvalgt (HTV) under Akademikersamarbeidet.

Lokallagsleder 
Henrik Henriksen Gaup 
Telefon: 411 05 277

Plasstillitsvalgte

Rønnaug Holmvik 
Telefon: 77 79 12 80

Karl Kristian Hansen (Tvibit)
Telefon: 958 00 903

Vara for plasstillitsvalgte
Astrid Eriksen 
Telefon: 906 34 131

Samfunnsviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Samfunnsøkonomene

Lokallagsleder Trond Eliassen
Telefon: 924 03 178

Samfunnsøkonomene er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Skolelederforbundet

Skolelederforbundet, Tromsø lokallag

Leder Berit Ingrid Aasmo
Telefon: 959 34 643

Hjemmeside: Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund er LO sin organisasjon for arbeidstakere i skoleverket. Skolenes landsforbund har medlemmer fra barnehage til universitet/høgskole.

Kontakttelefon: 916 44 883

Leder Willy Hustad Olsen

Hovedtillitsvalgt Tove Ramberg Hunstad
Telefon: 916 44 883

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)

Plasstillitsvalgt Magnus Sørbø
Telefon: 924 04 986
 
Tekna er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Hjemmeside

Unio

UNIO er en hovedsammenslutning for flere fagforeninger med høyskoleutdannede medlemmer.

I Tromsø kommune er vi representert ved Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet Tromsø

Adresse: Storgata 148, 9008 Tromsø
Faks: 77 63 80 00
E-post  

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.30 - 16.00
Deltakelse på møter og kurs kan føre til ubemannet kontor i perioder. 

Hjemmeside

Leder/Hovedtillitsvalgt: Rune Bakkejord
Telefon: 952 44 990
 
Nestleder/Hovedtillitsvalgt: Katrine Aursand
Telefon: 77 79 16 44 / 77791357
 
Hovedtillitsvalgt: Øystein Antonsen
Telefon: 979 75 457/77791359
 
Hovedtillitsvalgt: Gøril Mari Nordmo
Telefon: 959 37 252/ 77 79 18 42
 
Hovedtillitsvalgt: Linda Jorid Nilsen
Telefon: 468 97 289