Postadresse: Rådhuset, Pb.6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 8, 9007 Tromsø

Leder Merethe A.H. Forfang 
Telefon: 934 66 720

Administrasjon
Margrethe Nordahl, personalkonsulent, 976 15 109

Thorbjørn  Jakobsen, renholdsplanlegger, 480 94 121

Edgar Ivar Hanssen, Kvalitetsleder og HMS-ansvarlig, 922 06 041Ansatte

Bygg fordelt på soner

Fagrent er ansvarlig for daglig og periodisk hovedrenhold til alle kommunens brukersted. I administrasjonen jobber det fem personer. Fagrent har fem soneledere, og ca 160 renholdere i forskjellige stillingsprosenter tilpasset renholdspostenes størrelse, som til daglig sørger for at alle brukere av kommunale bygg får et godt renhold.

Byggene er delt inn i fem soner, og her er oversikten:

Tromsøya nord - (team Mortensnes, team Hamna, team Stakkevollan, team Grønnåsen)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
       
Gyllenvang bhg Borgtun skole Døveblindsenteret Breivika renseanlegg
Sjømannsbyen bhg Grønnåsen skole Familiens hus Bydrift Slottet
Solneset bhg Hamna skole Ishavsvegen 63 Byggforvaltningen Slottet
Stakkevollan bhg Langnes skole Ishavsvegen 67 Hamna renseanlegg
Stakkevollan familiebhg Mortensnes skole Langnes omsorgsbolig Langnes renseanlegg
Templarheimen bhg Solneset skole/gymsal Legevakta Ringveien 1-3
Varden bhg Stakkevollan skole Lundefuglveien 10 Stakkevollan aktivitetssenter
Kvamstykket bhg   Mortensnes sykehjem Stakkevollan idrettshall
    Stakkevollan helsestasjon Stakkevollan svømmehall
      Tromsø Ishall
      Tromsøhallen

Tromsø midten - (team Fokus, team Seminaret, team Prestvannet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
       
  Gyllenborg skole AMT ACT-team
  Prestvannet skole Barnevernstjenesten Biblioteket
  Workinnmarka skole Boligkontoret Brann og redning
    Familiens hus Langnes Fagforeningskontoret
    Heracleum Flyktningekontoret
    Langnes helsestasjon Fokuskvartalet
    Psykiatritjenesten Gyllenborghallen
    Seminaret bo- og servicesenter Kemnerkontoret
    Sentrum helsestasjon Kirkelig fellesråd
    Skippergt dagsenter Kommunerevisjonen
    Sosialmedisinsk senter Roald Amundsens gt 3B
    Tildelingskontoret Skippergt Rus og psykiatri
    Utekontakten Tromsø domkirke
      Tromsø parkering
      Utdanningsforbundet
      Valhall
      Vann og Avløp

Tromsøya sør - (team Fagereng, team Bjerkaker, team Sommerlyst)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
       
Bymyra bhg Bjerkaker skole Alfheim aktivitetssenter Elverhøy gravlund
Nansenveien bhg Fagereng skole Hvilhaug-Hjemmetjenesten Elverhøy kirke
Sommereng bhg LGA-Lanes - Hv bygget Laureng bo- og servicesenter Flyktningetjenesten
Sorgenfri bhg LGA-Lanes - Gnisten Mellomveien 100 Gravlunden kapell, Tr. Gravlund
Trolbakken bhg Sommerlyst skole Nansenveien avlastning Strandvegen renseanlegg
Workinnm bhg   Sommereng personalbase  
Olsgård bhg   Sør-Tromsøya sykehjem  
Samisk bhg   Sørøya personalbase  

Fastlandet - (team Tromsdalen, team Tomasjord, team kroken + distriktet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
       
Elvestrand bhg LGA Naustet Berglund 240 Gymsalbygg
Fjellveien bhg Reinen skole Hjemmetjenesten Fastlandet Evjenvegen 116 Tromsprodukt bygget)
Kroken bhg
 
Tromsdalen skole Iver Walnumsveg 14
Nansenv. Avl Avd.Berglund(Hus)
Lakselvbukt bo og service
 
Lakselvbukt bhg Tromstun skole Kroken helsestasjon/tannklinikk Lakselvbukt kapell
Lunheim bhg Lunheim skole Kroken sykehjem Krokenhallen
Reinen bhg Kroken skole Omsorgstjenesten demente Kroken fritidssenter
Skittenelv bhg Krokelvdal skole/SFO Sjursnes bo og service Tromstun klubben
Skjelnan bhg Skjelnan skole Tindfoten dagsenter Tromsdalen bibliotek
Tromsdalen bhg Lakselvbukt skole Tromsdalen helsestasjon Tromsdalen gravlund
Tomasjordnes bhg Sjursnes skole/bhg Tromsøysund sykehjem Tromsdalen kulturhus
Tromstun bhg Ramfjord skole   Tromsdalen kirke
  Skittenelv skole   Tomasjord renseanlegg
      Ullsfjord kirke

Kvaløya - (team Storelva, team Selnes, team Slettaelva, team Hillesøy/Brensholmen + distriktet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
       
Eidhaugen bhg Brensholmen skole Brensholmen bo- og s.senter Finnkroken kapell
Kattfjord bhg Ersfjordbotn skole / bhg Hillesøy kirke Kvaløy kirke
Kjosen bhg Kaldfjord skole Kvaløysletta helsestasjon Kvaløysletta bydelshus
Kvaløysletta bhg Kattfjord skole Kvaløysletta sykehjem Kvaløysletta prestekontor
Skarven bhg Kvaløysletta skole og pav. Niseveien omsorgssenter Mjelde kapell
Slettaelva bhg Sandnessund SFO Ryllikveien omsorgsbolig Storelva idrettspark
Sommarøy bhg Sandnessund skole Selnes barneboliger  
Storvollen bhg Selnes skole Storelva bolig  
Vengsøy bhg/skole Slettaelva skole    
Vikran bhg/skole Storelva skole    
  Tromvik skole/bhg    
  Trondjord skole    

Soneledere og ressursteamledere

Soneleder Ragnhild Kjeldsen Tromsøya nord 995 99 315
Ressursteamleder Anne Lingrasmo Tromsøya nord 976 14 377
Soneleder Gwendline Forsmo-Nilssen Tromsøya sør 970 38 610
Ressursteamleder Siv-Hanne Johansen Tromsøya sør 976 13 769
Soneleder Elisabeth Einseth Hansen Fastlandet 406 12 354
Ressursteamleder Biser Tsatsarov Fastlandet 934 59 641
Soneleder Janne Lone Kvaløya 404 86 780
Ressursteamleder Elisabeth Stensland Kvaløya 976 12 166
     
     

Ledige stillinger

Fagrent kan til tider ha behov for renholdere, og disse blir utlyst via Ledige stillinger i Tromsø kommune

Hvilke kvaliteter ser vi etter

  • Erfaring fra renhold
  • Du må beherske norsk godt - både muntlig og skriftlig.
  • Like å jobbe i team
  • Kjennskap til INSTA 800 er positivt

Bestilling og tilbakemelding på renhold

Renhold er viktig for å et godt innemiljø og trivsel. Skal renholdet bli så bra som mulig er det viktig med et samspill mellom bruker og renholder). Tilrettelegging for renhold er avgjørende for et godt resultat.

Godt renhold er nødvendig for å få et godt inneklima

Når du skal bestille renhold, og gi tilbakemelding av renholdet som er gjort, tar du direkte kontakt med soneleder i din sone.

Tromsøya nord    - Ragnhild Kjeldsen
Tromsøya sør      - Gwendline (Gwen) Forsmo-Nilssen
Fastlandet           - Elisabeth Einseth Hansen
Kvaløya               - Janne Lone

Om renholdsfaget

Renholdsfaget har de siste årene utviklet seg fra å være tradisjonelt renhold (bøtte og klut) til å bli et fag som i dag krever et visst kompetansenivå innenfor kjemi, miljø, arbeidsmetoder, ergonomi, etc.

Belastningslidelser/sykefravær har vært og er et stort problem innenfor denne yrkesgruppen, og derfor har vår enhet lagt opp til et omfattende opplæring/oppfølgingsprogram som skal redusere arbeidsbelastningen for våre renholdere, og i tillegg gi oss en fremtid med friske og kvalitetsbeviste fagarbeidere.

Vi skal også gjennom vårt planleggingsverktøy "Jonatan clean" sørge for at arbeids -og oppgavefordeling blir tilpasset hvert byggs funksjon, og dermed gi våre renholdere en arbeidsplan som er rettferdig utfra de enkelte renholdspostenes krav til renhold og tid.

Inneklima og renholdskvalitet henger som kjent nøye sammen. Det krever faglig dyktighet i utførelsen av yrket vårt. Det stilles stadig større krav til våre utøvere, og derfor har Fagrent ansatt en kvalitetsleder som skal sørge for at tjenesten holder de kvalitetsnivåer som er avtalt og lovpålagt.

Brukermedvirkning er også viktig for å kunne ivareta et godt innemiljø. Fagrent har inngått klare avtaler med hvert enkelt brukersted på "hvem gjør hva".

NS - Insta 800

Fagrent skal levere avtalt kvalitet hver dag, og i den forbindelsen har vi innført INSTA 800. Dette er et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Beskrivelse NS - Insta 800

Kontrollskjema