Familiens Hus

Har du spørsmål eller behov for samtaler eller veiledning? Ta kontakt med oss. Vi har åpent mandag til fredag kl. 09:00-15:00.

Koordinator: Solveig Wallann
Telefon: 468 36 537 Har du spørsmål om korona - se nettsiden alt om korona.

Åpen barnehage

Alle barn (0-6 år) og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Det er ikke en vanlig barnehage, men et møtested hvor foreldre/omsorgspersoner kan være sammen med egne og møte andre barn. Tilbudet er gratis, og passer best for barn i alderen 0-3 år. 

Foreldreveiledningsbrosjyre

Det arrangeres ulike aktiviteter, blant annet barnesang i regi av Kulturskolen og arrangement i forbindelse med spesielle årstider og høytider. 

Månedlige temakafeer med aktuelle tema, som f.eks språkutvikling, foreldrerollen, brannforebygging etc. Førskolelærer og assistent er daglig tilstede i barnehagen. Til faste tidspunkter er helsesøster og PPT tilgjengelig.

Se åpningstider og adresse på barnehagenes nettsider: Åpningstid og sted annonseres på facebooksiden «Åpen barnehage i Familiens Hus Tromsø».
 
Har du spørsmål om Åpen barnehage?

Solveig Wallann, telefonnummer 468 36 537
Lena Hansen, telefonnummer 414 57 813

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning i gruppe

Syns du det noen ganger kan være vanskelig å være forelder? Familiens Hus tilbyr forebyggende foreldreveiledning med utgangpunkt i anerkjente metoder. Tilbudene er gratis og foregår hovedsakelig på dagtid.

De fleste foreldre møter ulike utfordringer i samlivet med barna. I perioder kan utfordringene være større og vi kan streve med å håndtere barnet/ungdommens temperamentet eller oppførsel. Andre ganger kan det være vanskelig å få hverdagen i familien til å gå i hop. De fleste foreldre ønsker å være en god støtte for barna. Deltakelse i foreldregruppe kan bidra til at du blir mer bevisst på hva du som forelder kan gjøre. Familiens hus tilbyr ulike foreldreveiledningsgrupper, både for deg som er nysgjerrig, strever litt eller har ekstra utfordringer med barna. Vi har gruppetilbud for foreldre med barn/ungdom i alderen 0-18 år. Tilbudene er gratis.

Dersom noen av disse tilbudene synes relevante for dere, kan dere ta kontakt med Solveig Wallann på telefon 468 36 537 eller epost for nærmere informasjon. Antall ledige plasser vil variere.

Kort presentasjon av de ulike gruppetilbudene
 • 4-10 år: foreldregruppe ICDP.
  Kursoppstart 26. januar og 19. april. Mandager/tirsdager kl. 13-15. Ledige plasser i april.​
  Tilbudet passer både for foreldre som ønsker å bli mer bevisste på samspillet med barna og de som opplever mer utfordringer i familiehverdagen. Gruppene tar utgangspunkt i 8 tema for godt samspill, og har som mål å bevisstgjøre foreldre på barnas behov og hvordan møte disse. I samtalen legges det vekt på de positive sidene i samspillet og hvordan vi kan bygge videre på dette. Tilbudet går over åtte uker.

   
 • 0-6 år: COS - foreldregruppe Trygghetssirkelen
  Kursoppstart 25. januar og 19 april. Mandager kl. 13-15. Ledige plasser i april.

  Tilbudet kan passe for foreldre som har utfordringer med å takle barnets følelser, enten det er sutrete, sint eller gråter mye. Noen foreldre har hatt utrygg oppvekst og er bekymret for om dette vil prege egen foreldrerolle. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå hvordan de kan støtte barnet i ulike situasjoner, og gi barnet en god og trygg tilknytning. Tilbudet går over åtte uker.

   
 • 13 - 18 år: Foreldregruppe for ungdomsforeldre ICDP
  Kursoppstart etter påske på ettermiddagstid. Ledige plasser.

  Det er både spennende og utfordrende å få tenåringer i huset, og som foreldre har man ikke like mange treffpunkt der det passer å snakke om hvordan man skal håndtere disse utfordringene. Gruppa passer for de fleste ungdomsforeldre med større eller mindre utfordringer. Ungdomstida er sårbar, og det kan være godt å bli mer bevisst på hvordan man kan støtte ungdommene best mulig og sette grenser på en god måte. I gruppa legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer samt drøfte gleder og utfordringer i familielivet. Gruppa går over åtte uker.
 
Ved påmelding kan du kontakte koordinator Solveig Wallann eller fylle ut  henvisningsskjema til foreldreveiledning (DOC) (PDF).

Foreldreveiledningstilbud i Familiens hus 

Kontaktinformasjon:
Solveig Margrethe Wallann, Koordinator, Åpen Barnehage
Forebyggende helsetjenester, Familiens hus
E-post: solveig.wallann@tromso.kommune.no
Telefon: 468 36 537

Blues Mothers - for nybakte mødre

Mestringsgruppe for nybakte mødre som har det vanskelig i forbindelse med fødsel- eller spebarnstiden. Gruppa møtes hver uke i Familiens Hus' og Åpen barnehages lokaler.

Målet med gruppa er å bidra til positivt samspill mellom mor og barn for å gi barnet et best mulig utgangspunkt for utviklingen, og gi mødre anledning til å møte andre i samme situasjon.

Aktiviteter kan være:
 • Babymassasje
 • Babysang
 • Besøk av helsesykepleier
 • Informasjon og metoder for mestring av stress, uro, bekymring og lignende.
Tilbudet går over ti uker.

Når?
Ny gruppe starter opp i april 2021. Det er ledige plasser.

Vil du være med?
Meld deg på til ved å kontakte Solveig Wallann på telefon 468 36 537 eller e-post. Husk at sensitive opplysninger ikke må sendes på e-post.

Vil du vite mer? 
Kontaktinformasjon:
Solveig Margrethe Wallann
Koordinator, Åpen Barnehage
Forebyggende helsetjenester, Familiens hus
E-post: solveig.wallann@tromso.kommune.no
Telefon: 468 36 537

Mer om Familiens Hus

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Familiens Hus i Tromsø inneholder flere tjenester for å støtte og veilede familier med barn i ulike aldre. Familiens Hus har to åpne barnehager, familiegruppe, foreldreveiledningstilbud til ulike aldersgrupper og mestringsgruppe for nedstemte mødre.

Dersom du har behov for informasjon og/ eller ønsker å drøfte tilbud, ta kontakt med Solveig Wallann på telefon 468 36 537 eller e-post for nærmere informasjon. 
Husk at sensitive opplysninger ikke må sendes på e-post. 

Her finner du mer informasjon om Familiens Hus med åpen barnehage og helsestasjonstjenester.