Fastlandet dagsenter er et tilbud til brukere av Fastlandet hjemmetjeneste. På dagsenteret vil du få hjelp til egenomsorg, opprettholde døgnrytme, ernæring, sosial støtte og aktivisering som vil bidra til økt livskvalitet for brukere av dagsenteret. 

Kontakt oss
Telefon: 418 64 367
Adresse: Otium 4, 9020 Tromsdalen
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 0800-1530

Arbeidsleder Kathrine Ottesen
Telefon: 468 52 453

Vårt tilbud
Tilbudet omfatter transport til og fra dagsenteret, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. En gang i måneden er det "Storfredag" med åresalg, underholdning og selvfølgelig kaffe og kaker! Dagsenteret samarbeider med mange aktører som sprer glede og trivsel. Dagsenteret har en stor gruppe frivillige som bidrar jevnlig med ulike arrangement.

Tilbudet gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak for personer med ulike omsorgsbehov. Tilsyn og oppfølging gjøres i samarbeid med Fastlandet hjemmetjeneste.