Fastlandet hjemmetjeneste gir tilbud om hjemmebaserte tjenester på fastlandssiden. Hovedadministrasjonen har adresse Otium 4, 9020 Tromsdalen, hvor sone 1, 2, 3 og 4 er lokalisert.

Bo- og servicesentrene på Lakselvbukt og Sjursnes er også tilknyttet enheten. Enhetens geografiske område innbefatter veistrekninger på tilsammen rundt 40 mil fra Oldervik til Ramfjorden, Andersdalen, Lakselvbukt og Sjursnes.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Otium 4, 9020 Tromsdalen. Hovedinngang ligger i øverste bygg, inngang C/D.
Postadresse: Fastlandet hjemmetjeneste, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 20 00
Kontakt oss på e-post her

Åpningstider
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00

Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117

Enhetsleder Brit Fosse
Telefon: 926 22 875

Ansatte

Sone 1 - Oldervik til Lunheim

Telefon avdeling: 934 03 246/ 934 01 398
Beskjedtelefon: 414 03 966

Avdelingsleder: Sandra Skog Østgård 
Telefon: 482 67 443

Geografisk område
Fra Oldervik til Lunheim Terasse

Sone 2 - Lunheim til Tromsdalselva

Telefon avdeling: 934 01 397/ 934 01 385
Beskjedtelefon: 915 35 341

Avdelingsleder: Linda Gamst
Telefon: 951 86 072

Geografisk område
Fra Lunheim Terasse til Tromsdalselva

Sone 3 - Tromsdalselva til Reinen skole

Telefon avdeling:  934 01 387/ 404 83 573
Beskjedtelefon: 915 15 703

Avdelingsleder: Britt Olsen
Telefon: 452 46 735

Geografisk område
Fra Tromsdalselva til Reinen skole (til og med Solstrandvegen 68)

Sone 4 - Reinen skole til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Telefon avdeling: 934 78 624/ 452 44 264
Beskjedtelefon: 400 34 495

Avdelingsleder: Cathrine Kirkvik
Telefon: 951 61 792

Geografisk område
Fra Reinen skole (fra og med Solstrandvegen 70) til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Lakselvbukt bo- og servicesenter

Adresse: Lakselvbuktlia 3, 9042 Laksvatn
Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 65 36 10
Vakttelefon: 400 34 489
Vakttelefon (ved strømbrudd): 77 61 00 80
Åpningstider: døgnåpent

Avdelingsleder: Cathrine Rundhaug
Telefon: 951 44 898

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter)

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Møtested for frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler

Sjursnes bo- og servicesenter

Adresse: Stordalstrandvegen 100, 9030 Sjursnes
Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 64 32 40
Vakttelefon: 994 97 843
Åpningstider: døgnåpent

Avdelingsleder: Heidi Svendsen
Telefon: 400 34 493

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter).

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler