Fastlandet hjemmetjeneste gir tilbud om hjemmebaserte tjenester på fastlandssiden. Hovedadministrasjonen har adresse Otium 4, 9020 Tromsdalen, hvor sone 1, 2, 3 og 4 er lokalisert.

Bo- og servicesentrene på Lakselvbukt og Sjursnes samt dagsenter på Fastlandet og Ramfjord er også tilknyttet enheten. Enhetens geografiske område innbefatter veistrekninger på tilsammen rundt 40 mil fra Oldervik til Ramfjorden, Andersdalen, Lakselvbukt og Sjursnes.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Otium 4, 9020 Tromsdalen. Hovedinngang ligger i øverste bygg, inngang sør.
Postadresse: Fastlandet hjemmetjeneste, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 20 00
E-post

Åpningstider
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00

Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117

Enhetsleder Brit Fosse
Telefon: 926 22 875

Kreftsykepleier Mai-Brit Strømme
Telefon: 954 80 189

Ansatte

Sone 1 - Oldervik til Lunheim

Telefon avdeling: 934 03 246/ 934 01 398
Beskjedtelefon: 414 03 966

Avdelingsleder: Sandra Skog Østgård 
Telefon: 482 67 443

Geografisk område
Fra Oldervik til Lunheim Terasse

Sone 2 - Lunheim til Tromsdalselva

Telefon avdeling: 934 01 397/ 934 01 385
Beskjedtelefon: 915 35 341

Avdelingsleder: Renate Kristiansen
Telefon: 951 86 072

Geografisk område
Fra Lunheim Terasse til Tromsdalselva

Sone 3 - Tromsdalselva til Reinen skole

Telefon avdeling:  934 01 387/ 404 83 573
Beskjedtelefon: 915 15 703

Avdelingsleder: Britt Olsen
Telefon: 452 46 735

Geografisk område
Fra Tromsdalselva til Reinen skole (til og med Solstrandvegen 68)

Sone 4 - Reinen skole til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Telefon avdeling: 934 78 624/ 452 44 264
Beskjedtelefon: 400 34 495

Avdelingsleder: Cathrine Kirkvik
Telefon: 951 61 792

Geografisk område
Fra Reinen skole (fra og med Solstrandvegen 70) til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Fastlandet dagsenter

Adresse: Otium 4, 9020 Tromsdalen
Åpningstider: Mandag - fredag kl 0800-1530

Telefon avdeling: 418 64 367

Arbeidsleder Kathrine Ottesen
Telefon: 468 52 453

Om Fastlandet dagsenter
Fastlandet dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere av Fastlandet hjemmetjeneste. 

Mål
Dagsentertjenesten gir avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbudet skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.

Målgruppe
Personer med funksjonssvikt, personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring eller personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak.

Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter og sosialt samvær. Tilsyn og oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten. Transporttilbud til og fra dagsenter. Tilbudet omfatter transport, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. En gang i måneden er det "Storfredag" med åresalg, underholdning og selvfølgelig kaffe og kaker! Dagsenteret samarbeider med mange aktører som sprer glede og trivsel. Dagsenteret har en stor gruppe frivillige som bidrar jevnlig med ulike arrangement.

Ramfjord dagsenter

Adresse: Moreneveien 46, 9027 Ramfjordboten
Åpningstider: Tirsdag og fredag kl 0900 -1400

Telefon avdeling: 934 78 624/ 452 44 264

Arbeidsleder Cathrine Kirkvik
Telefon: 951 61 792

Om Ramfjord dagsenter
Ramfjord dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere av Fastlandet hjemmetjeneste. Dagsenteret er lokalisert i bosenteret i Ramfjord. Dagsentertjenesten gir avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbudet skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.

Målgruppe
Personer med funksjonssvikt, personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring eller personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak.

Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter og sosialt samvær. Tilsyn og oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten. Transporttilbud til og fra dagsenter. Tilbudet omfatter transport, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. 

Lakselvbukt bo- og servicesenter

Adresse: Lakselvbuktlia 3, 9042 Laksvatn
Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 65 36 10
Vakttelefon: 400 34 489
Vakttelefon (ved strømbrudd): 77 61 00 80
Åpningstider: døgnåpent

Avdelingsleder: Mari-Ann Benonisen
Telefon: 951 44 898

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter)

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Møtested for frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler

Sjursnes bo- og servicesenter

Adresse: Stordalstrandvegen 100, 9030 Sjursnes
Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 64 32 40
Vakttelefon: 994 97 843
Åpningstider: døgnåpent

Avdelingsleder: Lisbeth Kristiansen (kst.)
Telefon: 400 34 493

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter).

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler

Brukerråd

Brukerråd: Bitten Barman Jensen, leder