I dagens kommunestyremøte ble det delt ut fem ulike priser.

Her er vinnerne:

Kulturvernprisen: Perspektivet museum, for sin mangeårige innsats for både bevaring, og formidling av Tromsøs spennende og mangfoldige historier. Prisen er på 25.000 kroner. Astri Fremmerlid mottok prisen på vegne av Perspektivet museum.

– Årets kulturvernpris går til Perspektivet museum for museets mangeårige innsats for både bevaring, og formidling av Tromsøs spennende og mangfoldige historier. Perspektivet museum bruker historisk materiale for å skape nye perspektiver, og gjennom dette viser de oss nye måter å se vår egen tid på. Perspektivet museum er en verdig vinner av Tromsø kommunes kulturvernpris for 2016, står det i begrunnelsen til juryen.

Idrettsprisen: Bjørn Steinar Johansen, for sitt mangeårige arbeid i og for Tromsø-fotballen. Prisen er på 25.000 kroner.

– Årets prisvinner var på høyden av sin aktive idrettskarriere for ca 50 år siden, men som fortsatt lever og ånder for sin klubb. Han har opp gjennom årene hatt de fleste roller i klubben. Fra spiller til trener, sjåfør, parkeringssjef, styreleder og nå materialforvalter. Den jobben har han hatt siden i 1987. Dagen etter at priskomiteen hadde hatt sitt møte og bestemt hvem som er årets prisvinner hadde en av byens aviser en stor artikkel om vedkomne, som om de viste hvem som skulle få prisen. De som følger litt med på sportssidene i avisa skjønner kanskje at det er Bjørn Steinar Johansen som er årets vinner av Tromsø kommunes idrettspris 2016, sier Røymo.

Likestillingsprisen: Britt Leandersen, for sin mangeårige innsats for likestilling og integrering i idretten i Tromsø. Prisen er på 10.000 kroner.

- Vinneren har gjennom sitt fantastiske engasjement og virke vært en lokal pådriver for økt likestilling og integrering i idretten, og er et enkeltmenneske som med egen innsats har betydd mye for mange. Hun har vært en tydelig stemme for at alle skal få delta i idretten uavhengig av sosial bakgrunn, og har aktivt jobbet for å legge til rette for at sårbare grupper i samfunnet skal få muligheten til å delta, står det i begrunnelsen.

Kulturprisen: Dagny Norvoll Sandvik, for sitt store internasjonale og nasjonale gjennombrudd som musiker. Prisen er på 25.000 kroner.

– Årets vinner av Tromsø kommunes kulturpris hadde sitt nasjonale og internasjonale gjennombrudd i 2016. Vinneren har opptrådt på hjemmebane her i Tromsø så vel som i London og Oslo, og er i løpet av det siste året hørt over 20 millioner ganger! Det forteller oss mye hva den digitale verden kan bety for kulturlivet i dag. Men først og fremst handler årets kulturpris om god musikk, forteller Røymo.

Hederspris: Sissel Helland, som en hardt arbeidende representant for hele den mangfoldige korbevegelsen vi har i Tromsø. Prisen er på 25.000 kroner.

– Med årets hederspris har priskomiteen ønsket å hedre alle korene i Tromsø, alle dem som bidrar til at musikk blir en del av hverdagen vår, gjennom hele livet. Kor inkluderer alle typer mennesker og spenner over alle musikksjangre, og de framfører musikk i gymsaler og samfunnshus så vel som kirker og kulturhus for et variert publikum. Sissel Helland er en profesjonell ildsjel, og står i fremste rekke som en ambassadør og representant for korbevegelsen i Tromsø. Gjennom sin kombinasjon av ukuelig optimisme, inkluderende livsholdning og musikalsk profesjonalitet får hun amatører til å yte sitt beste, samtidig som det skapes et unikt sosialt miljø i koret og lokalmiljøet, sier ordfører Kristin Røymo.

- Det er en fryd å få dele ut priser i desember til personer som gjør et fantastisk arbeid, sa ordfører Kristin Røymo under prisutdelingen.

Vi gratulerer vinnerne!

Last ned begrunnelsene