Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2018-2019

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. Skolerute 2018-2019 Tromsø kommune kan lastes ned til din mobil/pc/nettbrett eller som delt kalender på Google kalender.
 
Høst 2018 Dato Innhold Skoledager
August 21.08 Skolestart 9
September     20
Oktober 04.- 05.10 Høstferie 21
November 19.11 Fridag for elevene 21
Desember 20.12 Siste skoledag før jul 14
Antall skoledager høst 2018 85
       
Vår 2019 Dato Innhold Skoledager
Januar 03.01 Første skoledag etter ferien 21
Februar 11.02 Fridag for elevene 19
Mars 04.- 08.03 Vinterferie 16
April 15.- 22.04 Påskeferie 16
Mai 01.05 Arbeidernes dag 19
  17.05 Grunnlovsdag
  30.05 Kr. HF dag
  31.05 Fridag for elevene
Juni 10.06 2. pinsedag
  21.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2019 105
Skoledager hele året  190
   
SFO  
Første åpningsdag etter sommerferien: Tirsdag 31. juli. Nye elever kan starte fra og med onsdag 1. august  
Siste åpningsdag før jul: Fredag 21.12  
SFO er åpen fra 08.30 - 14.30 torsdag 27.12 og fredag 28.12.  
Første åpningsdag etter jul: Torsdag 03.01  
SFO er åpen i vinterferien  
SFO er åpen 15. - 17. i påskeuka. NB! Redusert åpningstid onsdag 17.04.  
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 28. juni  
       
Oversikt fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
 
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 30.07 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 16.08 Åpen Åpen
Fredag 17.08 Åpen Åpen
Mandag 20.08 Stengt Åpen
Torsdag 04.10 Åpen Stengt
Fredag 05.10 Stengt Stengt
Mandag 19.11 Åpen Stengt
Onsdag 02.01 Stengt Stengt
Mandag 11.02 Åpen Åpen
Fredag 31.05 Stengt Stengt
Skolen velger minst seks av disse datoene som planleggingsdag for pedagogisk personale. Planleggings- og fagdager for personalet på stengte dager.

Skolerute 2019-2020

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
HØST 2019  Dato  Innhold  Skoledager
August 20.08 Skolestart 9
September 09.09 Fridag elever 20
Oktober 03 og 04.10 Høstferie 21
November     21
Desember 20.12 Siste skoledag 15 
ANTALL SKOLEDAGER HØST 2019 86
VÅR 2020 Dato Innhold  Skoledager
Januar 6.01 Første skoledag 20 
Februar 24.02-28.02 Vinterferie 15 
Mars     22
April 06.04- 13.04
30.04
Påskeferie
Fridag
15
Mai 1.05
21.05
22.05
 Arbeidernes dag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
18
Juni 1.06
19.juni
2.pinsedag
Siste skoledag
14 
ANTALL SKOLEDAGER VÅR 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 30/7.
Nye elever kan starte fra 01.08 
Siste dag før jul: Mandag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 fredag 27.12 og mandag 30.12 
Første åpningsdag etter jul: Fredag 03.01 
SFO er åpen i vinterferien 
SFO er åpen i påskeuka (6 – 8. april) NB Redusert åpningstid onsdag 8.april 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 3.juli 
 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 29.07 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 15.08  Åpen Åpen
Fredag 16.08  Åpen Åpen
Mandag 19.08  Stengt Åpen
Mandag 9. 09  Åpen Åpen
Torsdag 3.10 Åpen Stengt
Fredag 4.10 Stengt Stengt
    Fredag 18/11, Stengt
Torsdag 2.01 Stengt Stengt
Fredag 3.01 Åpen Åpen 
Mandag 24.02 – fredag 28.02 (vinterferie) Åpen Åpen
Torsdag 30.04  Stengt Stengt
Fredag 22.05  Åpen Åpen
     
Skolene setter av 30.04 til fagdag, og velger 5 dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Skolerute 2020-2021

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
HØST 2020 Dato Innhold Skoledager
August 18.08 Skolestart 10 
September     22
Oktober 08 og 09 .10 Høstferie 20
November 16.11 Fridag 20 
Desember 18.12 Siste skoledag 14 
ANTALL SKOLEDAGER HØST 2019 86 
       
VÅR 2021 Dato Innhold Skoledager
Januar 4.01 Første skoledag 20 
Februar 19.02
22.02-26.02
Fridag
Vinterferie
14 
Mars 29.03- 31.03 Påskeferie 20 
April 01.04- 06.04  Påskeferie 19 
Mai 13.05
14.05
24.05
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
2.pinsedag
17
Juni 18.juni Siste skoledag 14
ANTALL SKOLEDAGER VÅR 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 04.08
Siste dag før jul: Onsdag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 mandag 28.12, tirsdag 29.12 og onsdag 30.12
Første åpningsdag etter jul: Mandag 04.01
SFO er åpen i vinterferien (22-26.02)
SFO er åpen i påskeuka 29.03 – 31.03 NB. Redusert åpningstid onsdag 31.mars 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 2.juli 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 03.08 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 8.10 Åpen Stengt
Fredag 9.10 Stengt Stengt
Mandag 16.11 Stengt Stengt
     
Fredag 19.02 Stengt Stengt
Mandag 24.02 – fredag 28.02 (vinterferie) Åpen Åpen
    Fredag 30.04, Stengt
Fredag 14.05 Stengt Åpen
     
Skolene setter av 19.02 til fagdag, og velger 5 dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og Avdeling for oppvekst og utdanning.