Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2020-2021

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
Høst 2020 Dato Innhold Skoledager
August 18.08 Skolestart 10 
September     22
Oktober 08. og 09.10 Høstferie 20
November 16.11 Fridag 20 
Desember 18.12 Siste skoledag 14 
Antall skoledager høst 2020 86 
       
Vår 2021 Dato Innhold Skoledager
Januar 04.01 Første skoledag 20 
Februar 19.02
22. - 26.02
Fridag
Vinterferie
14 
Mars 29. - 31.03 Påskeferie 20 
April 01. - 05.04  Påskeferie 19 
Mai 13.05
14.05
17.05
24.05
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
Nasjonaldag
2. pinsedag
17
Juni 18.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2021 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 04.08
Siste dag før jul: Onsdag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30.12
Første åpningsdag etter jul: Mandag 04.01
SFO er åpen i vinterferien (22. - 26.02)
SFO er åpen i påskeuka 29. - 31.03 NB. Redusert åpningstid onsdag 31.03 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 02.07 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 03.08 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 08.10 Åpen Stengt
Fredag 09.10 Stengt Stengt
Mandag 16.11 Stengt Stengt
     
Fredag 19.02 Stengt Stengt
Mandag 22.02 – fredag 26.02 (vinterferie) Åpen Åpen
Fredag 30.04   Stengt
Fredag 14.05 Stengt Åpen
     
Skolene setter av 19.02 til fagdag, og velger fem dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og Avdeling for oppvekst og utdanning.