Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2019-2020

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. Vinterferien var beklageligvis blitt feil i versjonen der man kan laste den ned til mobil/pc/nettbrett. Dette er nå rettet. Dersom du har lastet ned skoleruta tidligere, kan du endre vinterferien manuelt ved å flytte denne til riktig dato eller lastes opp på nytt. 

Skolerute 2019-2020 kan lastes ned til din mobil/pc/nettbrett eller som delt kalender på Google kalender.
 
Høst 2019  Dato  Innhold  Skoledager
August 20.08 Skolestart 9
September 09.09 Fridag elever 20
Oktober 03. og 04.10 Høstferie 21
November     21
Desember 20.12 Siste skoledag 15 
Antall skoledager høst 2019 86
Vår 2020 Dato Innhold  Skoledager
Januar 06.01 Første skoledag 20 
Februar     20
Mars 02.-06.03 Vinterferie 17
April 06. - 13.04
30.04
Påskeferie
Fridag
15
Mai 01.05
21.05
22.05
Arbeidernes dag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
18
Juni 01.06
19.06
2. pinsedag
Siste skoledag
14 
Antall skoledager vår 2020 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 30.07
Nye elever kan starte fra 01.08 
Siste dag før jul: Mandag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 fredag 27.12 og mandag 30.12 
Første åpningsdag etter jul: Fredag 03.01 
SFO er åpen i vinterferien 
SFO er åpen i påskeuka (06. - 08.04) NB Redusert åpningstid onsdag 08.04 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 03.07
 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 29.07 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 15.08  Åpen Åpen
Fredag 16.08  Åpen Åpen
Mandag 19.08  Stengt Åpen
Mandag 09. 09  Åpen Åpen
Torsdag 03.10 Åpen Stengt
Fredag 04.10 Stengt Stengt
    Mandag 18.11 Stengt
Torsdag 02.01 Stengt Stengt
Fredag 03.01 Åpen Åpen 
Mandag 02.03 – fredag 06.03 (vinterferie) Åpen Åpen
Torsdag 30.04  Stengt Stengt
Fredag 22.05  Åpen Åpen
     
Skolene setter av 30.04 til fagdag, og velger fem dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Skolerute 2020-2021

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
Høst 2020 Dato Innhold Skoledager
August 18.08 Skolestart 10 
September     22
Oktober 08. og 09.10 Høstferie 20
November 16.11 Fridag 20 
Desember 18.12 Siste skoledag 14 
Antall skoledager høst 2020 86 
       
Vår 2021 Dato Innhold Skoledager
Januar 04.01 Første skoledag 20 
Februar 19.02
22. - 26.02
Fridag
Vinterferie
14 
Mars 29. - 31.03 Påskeferie 20 
April 01. - 05.04  Påskeferie 19 
Mai 13.05
14.05
24.05
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
2. pinsedag
17
Juni 18.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2021 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 04.08
Siste dag før jul: Onsdag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30.12
Første åpningsdag etter jul: Mandag 04.01
SFO er åpen i vinterferien (22. - 26.02)
SFO er åpen i påskeuka 29. - 31.03 NB. Redusert åpningstid onsdag 31.03 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 02.07 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 03.08 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 08.10 Åpen Stengt
Fredag 09.10 Stengt Stengt
Mandag 16.11 Stengt Stengt
     
Fredag 19.02 Stengt Stengt
Mandag 22.02 – fredag 26.02 (vinterferie) Åpen Åpen
Fredag 30.04   Stengt
Fredag 14.05 Stengt Åpen
     
Skolene setter av 19.02 til fagdag, og velger fem dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og Avdeling for oppvekst og utdanning.