Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2018-2019

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. Skolerute 2018-2019 Tromsø kommune kan lastes ned til din mobil/pc/nettbrett eller som delt kalender på Google kalender.
 
Høst 2018 Dato Innhold Skoledager
August 21.08 Skolestart 9
September     20
Oktober 04.- 05.10 Høstferie 21
November 19.11 Fridag for elevene 21
Desember 20.12 Siste skoledag før jul 14
Antall skoledager høst 2018 85
       
Vår 2019 Dato Innhold Skoledager
Januar 03.01 Første skoledag etter ferien 21
Februar 11.02 Fridag for elevene 19
Mars 04.- 08.03 Vinterferie 16
April 15.- 22.04 Påskeferie 16
Mai 01.05 Arbeidernes dag 19
  17.05 Grunnlovsdag
  30.05 Kr. HF dag
  31.05 Fridag for elevene
Juni 10.06 2. pinsedag
  21.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2019 105
Skoledager hele året  190
   
SFO  
Første åpningsdag etter sommerferien: Tirsdag 31. juli. Nye elever kan starte fra og med onsdag 1. august  
Siste åpningsdag før jul: Fredag 21.12  
SFO er åpen fra 08.30 - 14.30 torsdag 27.12 og fredag 28.12.  
Første åpningsdag etter jul: Torsdag 03.01  
SFO er åpen i vinterferien  
SFO er åpen 15. - 17. i påskeuka. NB! Redusert åpningstid onsdag 17.04.  
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 28. juni  
       
Oversikt fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
 
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 30.07 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 16.08 Åpen Åpen
Fredag 17.08 Åpen Åpen
Mandag 20.08 Stengt Åpen
Torsdag 04.10 Åpen Stengt
Fredag 05.10 Stengt Stengt
Mandag 19.11 Åpen Stengt
Onsdag 02.01 Stengt Stengt
Mandag 11.02 Åpen Åpen
Fredag 31.05 Stengt Stengt
Skolen velger minst seks av disse datoene som planleggingsdag for pedagogisk personale. Planleggings- og fagdager for personalet på stengte dager.

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og Avdeling for oppvekst og utdanning.