Vi gratulerer Nina Christine Dahl med prisen.

Dahl er Tromsø kommunes koordinator for «TryggEst», et prøveprosjekt som bidrar til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Prisen ble nylig overrakt TryggEst-koordinatoren på rådhuset i forbindelse med kommunestyremøtet den 29. januar. Ordfører Gunnar Wilhelmsen stod for overrekkelsen.


– Har lagt ned mer enn forventet innsats

I priskandidatbeskrivelsen av Nina Christine Dahl, lød det:

«TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Prisvinneren var initiativtaker til at Tromsø kommune ble pilotkommune.

Prisvinneren har lagt ned en mer enn forventet innsats i å øke voksne menneskers livsmestring og livskvalitet. Likestilling handler om å gi likhet for loven – spesielt viktig blir det å gi de som i liten grad er i stand til å beskytte dette vernet.
»


Har blitt lagt merke til
Innsatsen og arbeidet til Nina Christine Dahl og hennes kolleger i TryggEst har den siste tiden høstet betydelig medieoppmerksomhet.

Blant annet har NRK nylig meldt at TryggEst-kontorene i landet har frem til januar i år mottatt nærmere 200 henvendelser, hvorav 90 har kommet til TryggEst i Tromsø.
Hvem kan få likestillingsprisen?
Tromsø kommunes likestillingspris tildeles hvert år og gis til institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som bor eller virker i kommunen, og som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret og Kafe X.

Det er kommunens likestillingsutvalg som avgjør hvem som årlig mottar likestillingsprisen.

I desember 2019 tildelte vi de øvrige kommunale prisene til ulike ildsjeler og foreninger.


Les mer: