Luciabarn universitetsbarnehager - foto: Eva Meyer Hanssen

Ordfører Kristin Røymo og rektor Anne Husebekk ved Universitetet delte ut blomster til hver av barnehagene som i anledning Luciadagen møtte i kommunestyremøtet med luciadrakter, sang og lys.

Om Universitetsbarnehageprosjektet
Tanken bak universitetsbarnehageprosjektet er at det skal stilles høyere krav til samhandlingen mellom barnehagelærerutdanningen ved UiT og universitetsbarnehagene, enn til øvrige praksisbarnehager. Samtidig skal dette prosjektet komme alle praksisbarnehager til gode, ved at for eksempel nye former for praksis prøves ut i universitetsbarnehagene før det overføres til de andre barnehagene.

Her får barnehagene som er med i prosjektet muligheten for kvalitetsutvikling både i barnehagelærerutdanningen og i barnehagene. Barnehagen er det første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og skal bidra til at barna får en god start. Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Det er derfor av stor betydning at det utdannes gode barnehagelærere.

Universitetsbarnehageprosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet og prosjektperioden er fra 01.01.2017-01.01.2021.

Bilde: Fv. Trine Danielsen Kielland, Tusseladden friluftsbarnehage, Inger Ann Robertsen, Bukkespranget naturbarnehage, Gro Nilsen, Gimle studentbarnehage, Anders Nergaard, Fjellvegen barnehage og Merethe Thyholdt, Reinen barnehage. Foto: Eva Meyer Hanssen.